Vážený pane generální řediteli,

s rozčarováním a pochybnostmi sleduji dění posledních měsíců a dnů v Českém rozhlase. Jakožto rektor vysoké školy, kterou pojí s Českým rozhlasem partnerství a která hostí a spoluorganizuje prestižní rozhlasový festival Prix Bohemia Radio, Vás žádám o racionální a důstojné vysvětlení odvolání šéfredaktora stanice Vltava pana Petra Fischera.

Dosavadní informace nasvědčují, že jste namísto hodnocení odbornosti a kompetencí naslouchal mimo jiné ne zcela věrohodným hodnotitelům, případně že byly brány v potaz bizarní kauzy typu „porno na Vltavě“.

Český rozhlas vnímám jako jednu z podstatných seriózních mediálních institucí, o něž se opírá naše demokracie. Český rozhlas Vltava přitom plní veřejnou službu pro tu část veřejnosti, která požaduje kvalitní vysílání především z oblasti umění, literatury a hudby. Cílovou skupinu tvoří z největší části lidé vzdělaní, s hlubokým zájmem o jmenované oblasti. I proto zazněl hlas na podporu Českého rozhlasu Vltava ze široké obce vědců, umělců, pracovníků kultury i ostatních posluchačů. Kritické myšlení a zásadní prodemokratický étos veřejnoprávní instituce zásadně definují podobu vysílání a jsou ukotveny i v Kodexu Českého rozhlasu. 

Za Univerzitu Palackého doufám, že další vývoj v Českém rozhlase nepřinutí univerzitu přehodnotit své partnerství v rámci festivalu Prix Bohemia Radio.

Zdraví 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

 

Podporují nás