Vážený pane řediteli,

Vaše odpověď ze 3.1. na náš otevřený dopis z 15.10. nás nepříjemně zaskočila.

Nepravdivě tvrdíte, že jste náš dopis dostal v prosinci. Kdyby to byla pravda, odpověď v lednu by byla přijatelná. Ale pravda to není. Otevřený dopis iniciativy Za otevřenou Vltavu, podpisové archy a názory signatářů Vám byly doručeny celkem třikrát 15.10., 31.10. a 5.12. (viz podatelna ČRo).

Rada Českého rozhlasu Vám přiřkla vysokou odměnu za dodržování Kodexu Českého rozhlasu. Mezi ustanovení Kodexu patří také toto:

Český rozhlas se zabývá každým vážně míněným podnětem posluchače či stížností, a je-li uvedena zpáteční adresa, zašle na ni odpověď bez zbytečného odkladu.

Prázdný, píáristický tón Vašeho dopisu je v dané situaci výsměchem veřejnosti. Píšete, že si „vysoce vážíte zájmu signatářů petice“, ale Vaše činy tomu neodpovídají. Se signatáři iniciativy Za otevřenou Vltavu jste nekomunikoval, nezajímal jste se o zpětnou vazbu, kterou vám nabídli. Při veřejném slyšení ke kauze Petra Fischera v Senátu jste se navíc vůči třem z nás choval arogantně. 

Porušil jste tak ustanovení z preambule Kodexu ČRo, které zavazuje Český rozhlas k: neustálému hledání a posilování zpětné vazby s veřejností, neboť předpokladem úspěšného plnění poslání Českého rozhlasu je poznávání potřeb obyvatel.

S odpovědí jsme čekali, abychom viděli, co v praxi znamenají sliby z Vašeho dopisu:

„Z manažerského hlediska však stanice potřebuje mít ve svém čele člověka, který ji se stejným odborným rozhledem bude zároveň efektivně řídit a povede ji k naplnění potenciálu, který má mít.

Nový šéfredaktor stanice Vltava bude vybrán v interním výběrovém řízení tak, aby se nový(á) šéfredaktor(ka) mohl(a) funkce ujmout již 1. února 2019. V hodnotící komisi historicky poprvé zasednou dva zaměstnanci stanice Vltava.“

Zástupci Vltavy v komisi zasedli, ale byli jen dva ze šesti, a tak výsledek zásadně ovlivnit nemohli. A výsledek Vašeho turbovýběrového pseudořízení je Jaroslava Haladová. Ta má stejný odborný rozhled jako Petr Fischer?

Pane řediteli,

  • Žádáme Vás o zveřejnění projektu, na jehož základě byla novou šéfredaktorkou stanice jmenována Jaroslava Haladová. 
  • Žádáme o zveřejnění hlasování členů hodnotící komise. 
  • Žádáme o zveřejnění zadání, které od Vás a programového ředitele Jaroslava Haladová dostala stran zvýšení poslechovosti stanice Vltava a termínu jeho splnění. 
  • Žádáme o poskytnutí informací o výši nákladů na marketingovou a programovou podporu stanic Vltava a Dvojka poskytnutých ČRo na jejich „restart“. Jelikož hospodaříte s finančními prostředky koncesionářů, měly by být údaje - v jejich i ve vašem zájmu - veřejně dostupné.

Váš dopis zveřejňujeme na webu ZOV, jak jste nás o to žádal, a očekáváme, že svou odpověď na požadavky signatářů zašlete bez zbytečného odkladu, jak vám ukládá Kodex ČRo.

 

Josef Rauvolf

mluvčí iniciativy Za otevřenou Vltavu             
www.zaotevrenouvltavu.cz

Pod Krocínkou 22

19000 Praha 9

Podporují nás