Otevřený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu za otevřenou Vltavu

 

Vážený pane generální řediteli,

oslovujeme Vás dnes jako ti, kteří před časem s napětím sledovali výběr nového šéfredaktora stanice Vltava a debatu o směřování této stanice, jež celou proceduru provázela. Po roce práce nového vedení Vltavy s neskrývanou radostí konstatujeme, že volba šéfredaktora Petra Fischera byla správná a odstartovala významnou proměnu Vltavy v jednu z nejprestižnějších kulturních a uměleckých platforem v naší zemi. Vltava se před očima mění v citlivý kompas současného kulturního dění, a přitom se nevzdává svých tradic a zkušeností.

Současné vedení stanice zjevně formuluje vysílání Vltavy jako otevřenou mezinárodní, mezioborovou, mezigenerační atd. debatu, která není nikomu uzavřena, která se soustřeďuje na nápadité otevírání prostoru všeho druhu. Neignoruje žádný typ náročného posluchače, pečlivě se snaží oslovit všechny – propojit je, posunout. Dává všem uměleckým oborům rovnocenné šance. A zakládá si také na hledačství, na myšlenkách, které dosud nikomu nešly hlavou – ovšem nikoli za každou cenu: současné vedení Vltavy ví, že dobrá laboratoř nikdy není pouhým řetězcem nápadů!

Šéfredaktoru Petru Fischerovi a jeho týmu se tím podařilo přitáhnout mladší posluchačskou generaci, která v předchozím období dávala přednost alternativnějším stanicím nebo vůbec jiným médiím – to je, domníváme se, naprosto zásadní posun. A oceňujeme, že se tak nestalo např. tematickým podbízením – důvody toho, že mladí posluchači považují Vltavu za „cool stanici“ mnohem víc než dřív, jsou: otevřenost, kritičnost, názorová pluralita, přirozenost, chuť objevovat. Stanice k sobě přitáhla mnohem těsněji také samotné umělce a jejich publikum, posluchače, čtenáře, návštěvníky.

Nové vysílací schéma tak zastavilo za pouhý rok dlouholetý trend úbytku vltavských posluchačů a jejich, obrazně i fakticky řečeno, stárnutí.

Rádi bychom také zdůraznili, že Vltava se v posledních měsících stala nepostradatelným partnerem mnoha kulturním institucím, partnerem, kterému se daří současným jazykem komunikovat i složité kulturně-společenské otázky. Stanice tak lépe naplňuje poslání veřejnoprávního média a upevňuje jeho kredit.

Vážený pane generální řediteli,

věříme, že moderní, otevřená stanice, kterou začal se svým týmem budovat šéfredaktor Petr Fischer, bude moci na základě Vaší trvající důvěry pokračovat ve své práci.

Chci být podepsán/a pod tímto dopisem

Podpisy

Krištof Kintera, výtvarník

Petr Borkovec, spisovatel

Tomáš Halík, profesor UK

Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského a divadelní režisér

Petr Kofroň, umělecký ředitel Opery ND a SO

Silvia Hroncová, ředitelka Opery ND a SO v Praze

Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie Praha

Magdaléna Juříková, ředitelka Galerie hl.m.Prahy

Eliška Wagnerová, právnička

Tomáš Vaněk, rektor AVU

Monika Načeva, zpěvačka

Tomáš Procházka, divadelník a hudebník

Zdena a Václav Fleglovi, emeritní vedoucí Dismanova souboru    

Marek Pokorný, PLATO Ostrava, ředitel

Ivan Acher, skladatel

Jiří Peňás, publicista

Jan Hřebejk, režisér

Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno

Petr Oslzlý, rektor JAMU

Hana Burešová, režisérka

Vladimír Kokolia, VŠ profesor, malíř

Robert Sedláček, filmový a televizní režisér

Štěpán Otčenášek, režisér

Petr Malásek, hudební skladatel

Šárka Havlíčková, terapeutka

Jiří Jiráček, IT konzultant

Jakub Folvarčný, umělec

Jakub Jirsa, přednášející

Olga Škochová Bláhová, strategické plánování v kultuře

Michaela Sidenberg, historička umění a kurátorka

Maria Cavina, divadelní producentka

Kristýna Kalivodová

Lumír Kantor, senátor

Tomáš Martínek, poslanec

Jakub Čapek, filosof, vysokoškolský pedagog působící na FFUK

Kateřina Čapková, historička, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Martina Schlegelová, režisérka

Tereza Brdečková, spisovatelka a publicistka

Jaromír Honzák, vedoucí Katedry jazzové hudby HAMU

David Jařab, režisér

Barbora Skálová, VŠ studentka

Ivan Motýl, básník a publicista

Katharina Schmitt, režisérka

Martina Hrabová, historička umění

Pavlína Morganová, historička umění, prorektorka AVU

Karel Hvížďala, novinář a esejista

Anna Pravdová, historička umění, kurátorka

Kristýna Říhová, univerzitní pedagog

Milan Ohnisko, básník a redaktor

Vít Křišťan, pianista, skladatel, pedagog

Petr Wajsar, skladatel

Ondřej Ševeček, historik

Václav Sojka, fotograf

Filip Remunda, režisér

Vít Janeček, režisér, publicista, producent, VŠ učitel

Jakub Kratochvíl, filmár, spoluorganizátor Za slušné Slovensko

Zuzana Piussi, režisérka

David Radok, režisér

Ivo Bystřičan, filmový dokumentarista

Jonáš Hájek, redaktor

Tomáš Tichák, redaktor Listů

Olga Stehlíková, redaktorka, kritička, básnířka

Josef Rauvolf, překladatel, publicista

Erik Lukavský, nakladatel

Ondřej Buddeus, spisovatel, vedoucí Českého literárního centra

Lenka Bukovská, překladatelka

Alexandra Morales, filmařka, kurátorka a laborantka Labodoble

Vladimír Richter, hudebník, vysokoškolský učitel

Ivan Kopecký, spisovatel

Jitka Sedláčková, projektový manažer

Jakub Grosman, kulturarbeiter

Josef Šimek, pedagog Pražské konzervatoře

Lenka Kozlová, poslankyně PSP ČR za Českou pirátskou stranu

Marie Hejtmánková, galeristka

Petra Hůlová, spisovatelka

Petr Svoboda, hudebník

Radim Špaček, režisér

Naděžda Straková, manažer

Petr Holý, japanolog

Markéta Kristová, redaktor

Jiří Kučera, advokát

Helena Březinová, skandinavistka

Jitka Adamčíková, koordinátorka Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

Jiří Zemánek, vědec a učitel na ČVUT

Petr Kutina, zpěvák

Mikhail Pashayev, hudebník

Kryštof Pešek, audiovizuální umělec

Miloslava Kotrbová, důchodkyně

Viktor Portel, dokumentarista

Filip Vostal, sociolog vědy

Jaroslava Majerová

Mirek Kaufman, malíř

Olina Kaufmanová, filmový střih

Blanka Cichon

Tomáš Fiala, zpěvák

Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi

Kateřina Lánská

Tomáš Urban, PR

Žil Julie Vostalová, módní designérka

Marek Vrabec, zakladatel / prezident festivalu Struny podzimu

Ivana Barková, referentka komunikace, Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Apolena Menšlová, fotoeditor

Vavrinec Menšl, režisér

Bára Alex Kašparová, šéfredaktorka kulturního časopisu Artikl  

Martin Šanda, historik umění  

Kateřina Šedá, umělec  

Vladimír Morávek, režisér a větroplach

Radka Šmahelová, překladatelka  

Miroslav Balaštík, redaktor

Andrea Králíková, bohemistka

Petra Izdná, SŠ učitelka

Yasar Abu Ghosh, VŠ učitel

Jindřich Marek, VŠ učitel

Libuše Ellingerová, učitelka

Matěj Ellinger, student

Ladislav Nagy, anglista, překladatel

Pavla Märcova Sailerova, manager

Josef Märc, učitel

Jiří Ellinger

Karel Cudlín, fotograf

Jiří Přibáň, filosof a sociolog práva

Lucie Jakubcová, projektová koordinátorka, knihovnice, studentka

Viktor Heřmánek

Noemi Cupalová

Kamila Čmejrková, učitelka 

Lucie Štůlová Vobořilová, galerijní pedagožka  

Gabriela Skalická, historička umění  

Pavla Váňová Černochová, muzejní pedagožka  

Michaela Matysová, galerijní pedagožka  

Constantin Kinsky, podnikatel  

Helena Petrová, psycholog

Anna Kotrbová Rejchrtová, lektorka  

Anna Rothová, sociální pracovnice-asistentka pedagoga  

Katarina Hegyesx, koordinatorka socialní služby pro seniory  

Jiří Šimek, divadelník  

Pavel Zajíc, básník 

Marie Kinsky, ředitelka zámek Žďár a festival KoresponDance  

Kateřina Lokvencová, asistentka  

Kateřina Klaricová, vyučující na filmových školách  

Hana Klímová, analytik úvěrových rizik  

Daniel Podhradský, nakladatel  

Pavel Peč, tlumočník a překladatel  

Barbora Hanková, produkční  

Rostislav Koryčánek, historik umění  

Jana Šrámková, spisovatelka, redaktorka  

Anna Hauzírková

Marek Lakomý, ředitel MeetFactory,ops  

Petr Odstrčil, hudebník  

Eleni Akritidu, kavárnice  

Tomáš Randus 

Kateřina Kolářová, VŠ pedagožka  

Tereza Kalivodová 

Petr Hauzírek, scenárista, dramaturg  

Rene Starhon 

Blanka Jiráčková, kritik a historik umění  

Marie Reslová, publicistka  

Jana Ungrová Balušíková, terapeut  

Adéla Komrzýová, dokumentaristka

Ivan Hronec, Be2Can - zástupce pro Čechy a Slovensko 

Jana Strýčková, dramaturg

Václav Strýček, produkční

Nina Rutová, lektorka (kritické myšlení, mediální výchova)

Hana Roguljič

Katerina Rettova  

Ondřej Roztomilý, underwriter  

Aleš Hvízdal 

Matej Cíbik, filosof  

Tomáš Trusina, farář a nakladatel

Tomáš Hejduk, vysokoškolský učitel

Milan Jančo, památkář

David Doubek, hudebník, VŠ učitel  

Václav Kaška, historik, šéfredaktor časopisu Tajemství české minulosti  

Jana Turecká, důchodce  

Vojtěch Zikmund, terénní hospicová služba  

Jan Uhlík, historik umění

Jitka Voglová, pečovatelka, novinářka  

Martin Nečas, grafik  

Přemysl Rabas, ředitel zoo, senátor  

Eva Svobodová, na mateřské (překladatelka, tlumočnice)  

Karel Polanský 

Kristina Škodová, production manager  

Jaroslav Michna, kurátor GVUO  

Milan Bátor, hudební pedagog a publicista  

Jan Boháč 

David Vojtuš 

Barbora Nikolaus 

Jana Slavíčková, veterinární lékař  

Kateřina Ondřejková, kreativní producent  

Eva Veselková, středoškolská učitelka  

Kateřina Rutherford, painter, designer  

Marika Bumbálková, výtvarnice, restaurátorka  

Monika Horsáková, publicistka, dokumentaristka, vedoucí oddělení audiovizuální tvorby, Slezská univerzita

Jiří Šigut, vizuální umělec  

Martin Režný, konzultant  

Ondřej Pavelka, restaurátor hudebních nástrojů  

Markéta Scheibeler  

Irina Eibenová, učitelka 

Marie Zichová  

Tomáš Turek, publicista  

Magdalena Štulcová, překladatelka

Jaroslav Tarnovski, hudebník a dramaturg  

Andrea Komárková, zdravotní sestra  

Magda Jiřička Stojowska, posluchačka, divadelní režisérka

Olga Štajnrtová, asistentka, korektorka  

Daniel Skála, cimbalista, skladatel, umělecký ředitel festivalu soudobého umění Hudební současnost

Jan Bartos, klavírista  

Zuzana Hájková, produkční  

Sodja Zupanc Lotker, dramaturg  

Eva Sochorová, právnička

Adriana Kubištová Máčiková, herečka  

Vít Hanousek, muž v domácnosti  

Jan Škrob, básník  

Jana Chartier, tlumočnice a překladatelka  

Josef Jindrák, hudební vydavatel  

Michal Kocůrek, analytik EGÚ Brno  

Jindřich Andrš, režisér dokumentárních filmů  

Petra Šuško, hudební skladatelka, režisérka a pedagožka  

Petra Mančušková, sociální pracovnice  

Zdeněk Souček, vychovatel, terapeut, hudebník  

Lukáš Holubek, property manager

Lucie Medková 

Ivo Strýček, OSVČ  

Šimon Pellar, překladatel  

Petr Bílek, manažer  

Sylva Ficová, překladatelka  

Karel Martínek, geolog  

Vladimír Piskoř, překladatel  

Jan Hokeš, překladatel  

Zuzana Soběslavská  

Jitka Jílková, překladatelka, ředitelka festivalu  

Jindřich Vacek, překladatel a redaktor  

Radovan Charvát, překladatel  

Kateřina Klabanová, literární překladatelka  

Oldřich Uličný, univ. profesor, bohemista  

Nikola Brabcová  

Petr Dvořáček, překladatel  

Johana Tkáčová, překladatelka  

Hana Voráčová, překladatelka  

Klára Jirková, výtvarník  

Anna Formánková, redaktorka a překladatelka  

Kateřina Jebavá, herečka  

Miroslav Jindra, literární překladatel (důchodce)  

Jitka Růžičková, učitelka  

Jan Vačkář, programátor  

Marie Zábranová, býv. redaktorka Odeonu  

Jan Zelenka, nakladatelský redaktor v důchodu  

Martin Búřil, umělec, filmař, animátor  

Barbora Krajíčková, doručovatelka  

Vít Zdrálek, etnomuzikolog  

Oldřich Vágner, knižní redaktor  

Jana Baierova, student  

Martin Mikolášek, učitel  

Barbora Vacková, studentka  

Alexandra Švolíková, výtvarná redaktorka  

Jiřina Horálková, učitelka  

Jan Horálek, bohemista  

Jarmila Gabrielová, muzikoložka, vysokoškolská profesorka  

Libor Lůn, archivář, historik a VŠ pedagog  

Šárka Grauová, VŠ učitelka  

Rita Lyons Kindlerová, knihovnice, překladatelka  

Klára Hewitt, učitelka, překladatelka

Pavla Pečinková, historik umění  

Michal Koleček, univerzitní profesor, kurátor současného umění  

Robin Král, spisovatel, autor knih pro děti  

Václav Sochor 

František Hroník, manažer  

Petr Vojtíšek 

Lenka Hamelová, úřednice  

Libor Magdoň, pedagog  

Markéta Straková

Anna Valentová, důchodkyně, dříve knižní redaktorka a překladatelka

Vlasta Hesounová, překladatelka  

Jakub Otčenášek  

Vladimír Verner, grafik nakladatelství Vyšehrad  

Alexandra Bočková, PR / mezin. vztahy, Fakulta umění Ostravské univerzity  

Jitka Forstová, vysokoškolský učitel  

Eva Pátková, překladatelka  

Martin Kuna, archeolog  

Jana Novotná, překladatelka  

Jiří Trávníček, vědecký pracovník, VŠ učitel  

Gabriela Kiszová, agenda zahraničních práv v nakladatelství  

Miroslav Olšovský, spisovatel, literární vědec  

Lucie Podhorná, překladatelka  

Julia Miesenböck, překladatelka  

Radka Michaláková  

Štefan Švec, editor  

Eliška Hulcová, překladatelka, lektorka  

Ladislav Bruštík  

Petr Kovář, architekt  

František Krása, projektant

Milan Gelnar, nakladatel  

Věra Krásová, důchodce  

Adam Jaško, knihovník, překladatel

Alena Snelling, redaktorka  

Dalibor Blažek, výtvarník, učitel  

Pavel Hruška, literární historik

Jarmila Dohnálková

Daniela Hamrová

Jakub Adamec, dramaturg a kurátor PLATO Ostrava

Vít Masare, člen předsednictva Zelených, protikorupční specialista

Marie Šindelková, sociální a komunitní pracovník

Valerie Borkovcová, studentka

František Nestával, arborista

Jana Součková, vědecká pracovnice

Adéla Rozehnalová

Barbora Škaloudová

Josef Krajbich, filmový střihač

Roman Kopřiva, vědecký pracovník, Univerzita v Kolíně nad Rýnem

Pavel Sosna, vedoucí technického úseku

Filip Ševčík, bankéř

Lukáš Dvořáček, vědeckovýzkumný pracovník

Radim Ošmera, učitel

Adam Rut, politik, projektový manažer

Kateřina Brabcová, anglistka, překladatelka

Pravomil Novák, nakladatel

Libuše Mohelská, překladatelka

Eliška Vrbová, lektorka

Miloš Vojtěchovský, pedagog

Denisa Vondráčková, lékařka

Olga Königová, hudebnice, lékařka

Eva Klimešová, psychoterapeut

Pavel Zlámal, hudebník

Michal Stránský

Anastázie Volbrachtová

Aleš Kauer, básník, výtvarník, publicista

Dagmar Čaplyginová, kurátor Galerie Věž

Petr Mezihorák

Katarina Benova, historicka umenia

Zuzana Jagerčíková

Ivana Lomová

Eva Prchalová, spisovatel/ dramatik

Marie Smutná, metodička, lektorka

Veronika Stránská, tlumočnice

Anna Kudrnová

Viktor Pivovarov, umělec

Milena Slavická, historička umění a spisovatelka

Zuzana Vojtová, grafička

Hana Stocklassová, designer

Anna Vovsová

Radka Ciglerová, fotograf

Milena Tučná, redaktorka

Petr Šimon, programátor

Aneta Hanáková, disponentka v logistice

Matěj Hodač, pedagog

Pavel Sterec, výtvarný umělec a vysokoškolský pedagog

Pavel Straka, hudební dramaturg inspirovaného hraní k němým filmům

Libor Jůn, archivář, historik a VŠ pedagog

Barbara Masopustová

Kristina Vlachová

Vladimír Sobotka, projektant

Miroslav Janek, filmař

Radmila Vaňková, učitelka na SŠ

Irena Pokorná, důchodkyně

Přemysl Štěpánek

Lenka Jarchovská, speciální pedagog

Tereza Marková, překladatelka

Lenka Fárová, učitelka a překladatelka

Vratislav Jiljí Slezák, překladatel

Kateřina Rossí, výtvarnice

Radim Scholaster, stavební dělník

Matouš Lipus

Martin Kubíček, výtvarný umělec, překladatel

Jindra Veselská, kurátorka pro edukační činnost

David Danel, hudebník, pedagog, umělecký ředitel Prague Modern

Václav Kapsa, muzikolog

Andrea Březinová, historička umění

Petr Tomášek, historik umění – kurátor

Vladimír Březina, historik

Marcela Steinbachová

Pavel Hayek, umělec, výtvarník

Jan Skála, úředník z Vysočiny

Daniela Fejtková

Jaroslav Pikous, invalida

Jakub Grygar, VŠ učitel

Matúš Soták, vědec

Roman Vávra, režisér

Valentina Chaloupková, studentka

Linda Blättler

Petr Kohout, marketing advisor

Jakub Rozehnal, ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy

Marek Gregor, redaktor

Anna Urbanová, studentka

Veronika Mikešová, recepční v hotelu

Michal Voříšek, IT manager

Michaela Kešnerová, lékárnice

Jana Valdrová Kyselová, OSVČ

Jarda Petr, OSVČ

Martina Knápková, překladatelka a literární agentka

Ladislava Daňková, důchodkyně

Martin Vadas, dokumentarista a režisér

Jan Hobelant, stavební projektant

Jitka Kodrová, učitelka

Vladimíra Zahradníková, majitelka umělecké agentury

Karel Ritter

Jaroslav Hořejší, ekonom

Marek Bárta, grafik

Marie Kantorová, OSVČ

Hana Lundiaková, redaktorka, spisovatelka, hudebnice

Zdenko Pavelka, nakladatel a publicista

Marian Palla, výtvarník a spisovatel

Daniel Kaifer, fotograf

Pavla Waňkowská, básnířka, performerka

Josef Straka, dramaturg a básník

Simona Vráblíková, po slovensky prý ajtíčkárka čili česky ajťačka

Václav Fiala, konstruktér

Aleš Vícha, lékař

Kateřina Piorecká, literární historik

Evžen Sobek, fotograf, pedagog

Jana Pazourková, hudebník

Patrik Linhart, básník

Václav Jirásek, fotograf

Eva Turnová, hudebnice, spisovatelka

Hynek Macák, podnikatel

Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol

Nataša Slavíková, producentka, scenáristka

Adam Černý, novinář

Daniel Špička, architekt a muzikant

Victoria Wentworth Reilly- Spicka, novinářka

Lenka Hlávková, muzikoložka

Lucie Thorpe, operní zpevačka

Zuzana Dřízalová, asistentka hudební dramaturgie, hudební pedagožka a korepetitorka

Michal Štingl, redaktor

Miroslav Charvát, vývojář

Jakub Dobal, specialista interní komunikace

Martin Wiederman, manažer

Marie Holčíková, učitelka

Vladimír Hendrich, filmový publicista a historik

Naděžda Krylová, vysokoškolský učitel

Stanislav Biler, sociolog

Ivan Palacký, architekt

Jaroslav Chramosta, učitel

Marek Čech, publicista

Irena Brůčková, učitelka angličtiny SŠ

Richard Broschardt

Markéta Šturmová

Jaroslav Vlček, typograf

Jana Kozubíková Šandová

Tomáš Kubík, knihovník

Jan Široký, zvukař

Vlasta Dischingerová, důchodce

Patricie Pakostova, laborant

Miroslav Hudec, psycholog,publicista

Tereza Hanušová

Zuzana Ječná, asistentka pedagoga

Jan Hanuš

Andrea Popelová, učitelka

Miloš Kolář, asistent pedagoga na JUŠ

Dagmar Lukešová, výtvarník

Ivan Bazika, důchodce

Kateřina Crhová, zdravotní sestra

Marie Adámková, učitelka MŠ

Helena Doušová

Jana Skyvová, učitelka

Hynek Fátor, policista

Ivo Líbal

Martin Krempa

Andrej Šebeš, lékař

Eliška Leblová, učitelka MŠ

Dana Zmátlíková

Martin Bříza, bankovní specialista

Štěpánka Poulová

Helena Vlčková, sociální pracovnice

Roman Pluhař

Jindřich Oplt, ředitel

Barbora Kališová, výtvarnice

Petr Kalaš, knihovník

Pavel Trtílek, dramatik, univerzitní pedagog

Matyas Prosek

Radim Babák, hudebník

Veronika Horejšová, učitelka

Petr Uhlík, herec

Michaela Basusova

Jiří Honzírek, divadelní režisér

Marie Kubáčová

Vít Kouřil, redaktor

Jan Šikl, skladatel

Kol Hal, hudební skupina

Radovan Plášek, pedagog

Filip Dobrovolný, ředitel Střední ScioŠkoly

Vladimír Líbal, důchodce

Karolina Mayerová, lékařka

Jana Podzimková, odhadce

Jelena Cingrošová, pěstounka na přechodnou dobu

Marta Harasimowicz, divadelní kritička a projektová manažerka

Radim Hanousek, hudebník

Ondřej Klimeš, sinolog

Veronika Krejzová, studentka

Veronika Sejkorová, tlumočnice

František Martínek, učitel na VŠ

Ondřej Sladký, OSVČ

Daniela Kurková, projektová manažerka

Stanislava Nováková, pracovník v kultuře

Irena Janigová

Eva Cimburová, manažerka projektů a PR

Martin Cikánek

Tomáš Bernhardt, historik

Eva Zavřelová

Petr Michálek, Ředitel divadla

Miloslav Fátor, učitel

Petra Koutecká, učitelka hudební výchovy

Jitka Harabišová, zdravotní sestra

Vendula Bednářová

Veronika Klimszová, restaurátorka

Brit Jensen, dokumentaristka

Ridina Ahmedová, hudebnice

Milan Popelka, scénograf

Saša Michailidis, moderátor

Vlasta Gallerova, dramaturg a pedagog

Michaela Landová, posluchač

Jana Walterová, technik

Zuzana Dumková, hudebnice

Karolína Pečenková, zpěvačka

Renáta Fučíková, ilustrátorka, VŠ pedagog

Marina Šternová, Revue Prostor

Dušan Svíba, booking agent

Jiří N. Jelínek, herec, hudebník, fotograf

Andrea Hanáčková, VŠ učitelka

Jana Pluhaříková Pomajzlová, ergoterapeut,supervizor,lektor

Pavel Strnad, filmový producent

Klára Zahrádková, grafik

Kristýna Taübelová, scénografka a pedagožka na DAMU

Hana Chmelenska, lektorka

Kateřina Karasová, zahradní designérka

Lucie Fremlová

Anna Stránská, produkční

David Cysař, ředitel galerie Winternitzova vila

Kristýna Dámová, herečka

Karel Čapek, učitel

Markéta Foukalová, zpěvačka

Kristyna Felcmanova, pedagozka

Jakub Čermák, režisér a hudebník

Michal Kotrouš, dramaturg

Romana Mojžíšková

Lenka Zlatníková

Viktor Schwarcz, střihač

Tadeáš Moravec, student

Jaromír Krátký, fotograf

Lenka Vychodilová, herečka

Jan Špaček, muzikologZ/p>

Gábor Oláh, sociolog

Jan Tesař, architekt

Petr Švec, senior engineer

Filip Šabat, zahradník

Adéla Vosičková, fotografka

Marcel Kříž, písničkář

Martin Janda, interiérový designer

Jan Virt, historik

Jonáš “Lipo” Červinka, hudebník

Helena Wernischová, učitelka

Judita Hoffmanova, PR

Petr Šťastný, programátor

David Čeněk, VŠ pedagog (FF UK), festivalový dramaturg

Alexandr Pečev, sochař

Jan Bierhanzl, filosof

Radoslav Drahoš, provozní

Martin Brezina, učitel

Jana Tomsová, filmová producentka

Eva Kožnarová, překladatelka

Jakub Plášil, vědec

Hana Repova, psychoterapeutka

Martin Zemánek

Lubomír Wurm, bezvýznamný posluchač

František Wanke, pojišťovací poradce

Ondřej Turoň, architekt

Michal Dočekal, divadelní režisér

Petr Vaďura, farář

Marina Bačkovská, tlumočnice v důchodu

Slávka Mašínová, student VŠ

Tomáš Seidl, filmový publicista

Lenka Jungmannová, teatroložka, Ústav pro českou literaturu AV ČR

Petr Hemerka, projektový inženýr

Anna Gruskova, autorka a reziserka

Roman Černík, akademický pracovník (Západočeská univerzita v Plzni, DAMU)

Vojtěch Rošický, technik

Tereza Špinková

Michal, Hor, designer

Barbara Tranová, sociální pracovnice

Joanna Derdowska, překladatelka a VŠ učitelka

Miroslav Elgr

Martin Evžen Kyšperský, hudebník

Vladimír Fekar, dramaturg

Tomáš Dvořák, copywriter

Lucie Šedivá, servírka

Jaroslav Horecký, dramaturg

Jan Jelínek, statik

Klára Pondělíčková, právnička

Viktor Filip

Jakub Kopřiva, tlumočník/překladatel

Petr Blažek, živnostník

Pavel Suček, OSVČ

Lucie Palonciová, zpěvačka

Barbora Čapinská, politoložka

Jan Kollmann

Tomáš Rusín, architekt

Markéta Ziková, učitel VŠ

Marta Svobodová, učitelka

Ivona Vavříková, ucitelka

Josef Dvořák, pedagog

Jindřiška Kleknerová, asistentka v sociálních službách

Antonín Koutný, hudebník

Jan Kostera, marketing

Lenka Trojaková

Marie Hrečínová Prodanová, ředitelka Oblastní charity Sušice

Roman Fojtíček, hudebník/pedagog

Marek Douša, posluchač

Adam Rut, analytik

Petr Kotík, hudebník

Hana Van Vegchel, hudebnice

Štěpán Přenosil, učitel

Zuzana Legnerová, PR

Kateřina Plevová

Tomáš Weiss, literarni aktivista

Anežka Šťastná, student

Zdeněk Čižinský, grafik

Martin Pavlík

Ester Kyselková, studentka

Juraj Žáček, rodinný poradce, psychoterapeut

Lukáš Chudoba, hudebník a pedagog

Jana Samková, učitelka

Josef Prexl, webdesigner

Přemysl Konečný, obchodní manažer

Petr Ries, kontrabasista ČF

Michaela Obstová, studentka

Vít Beneš

Ivan Hartman, editor, HN

Daniela Vodáčková, psychoterapeutka, VŠ učitel

Eva Pírová, pedagog

Tereza Kerle, Site specific performer

Tadeáš Venkrbec, student

Drahomíra Venkrbcová, sociální pracovnice

Libor Halíř, technik

Lea Brodová, lékařka

Alena Mayerová, důchodce

Petr Kahovec, toho času řidič MHD

Lenka Puflerová, lékařka

Pavel Zeman

Pavel Šnajdr, lékař

Barbora Štorková, HR konzultantka

Milena Plaskurová, účetní

Ladislav Vyskočil, manager

Alžběta Vlčková

Gabriela Macečková, student

Rudy Linka, hudebník

Tomáš Sixta, student

Ladislav Zedník, pedagog a básník

Radek Fridrich, učitel

Vojtěch Mečíř, technik kuchyní a vestavěného nabytku

Irena Kobyláková, OSVČ

Jan Vojtko, terapeut

Natalie Kolláriková, redaktorka

Kamila Polívková, divadelní režisérka a scénografka

Monika Švec Sybolová, kurátorka pro vzdělávání

Petr Tureček, biolog

Jakuba Katalpa, spisovatelka

Jan Němec, spisovatel

David Tobola, architekt

Tereza Šmahová, designér

Sára Roeselová, studentka

Luděk Liška, redaktor, překladatel

Zuzana Pilzová

Eva Koktová, produkční UPM

David Schöbl, režisér, tanečník

David Vápeník, student

Jana Kalibánová, prodejce

Marek Hlaváč, umělec

Jaroslava Formanová, učitelka

Magdalena Platzova, spisovatelka

Jaroslava Marounková, důchodkyně

Petra Součková, dětská terapeutka, knižní redaktorka

Ivan Kolomý, projektant

Vlasta Beranová, hudebník

Mikuláš Minář, student

Jiří Zlatuška, emeritní rektor Masarykovy univerzity

Marek Krečmer

Martin Pecina, typograf

Petr Schlosser, důchodce

Tereza Darmovzalová, studentka

Jan Géryk, student, komik

Miloslav Lomič, dramaturg

René Horažďovská, hudebniny

Ondřej Skovajsa, učitel, překladatel

Jakub Šafránek, novinář

Michal Mánek

Eva Bednářová, učitelka

Milena Bartlová , historička umění

Igor Werkmann , restaurátor, hudebník

Petr Hnida

Renata Stojanovová , učitelka

Michaela Selmi Wallisová , archeolog

Lenka Sýkorová , starostka

Ladislav Sýkora , dělník a linorytec

Jméno: Vít Schmarc , novinář a filmový distributor

Jiří Hlavička

Petr Ostrouchov

Petra Ševců

Gabriela Zagyi

Michaela Rosenbergrova, rodičovská dovolená

Ivana Čamková, speciální pedagog

Roman Štětina, vizuální umělec, pedagog na AVU

Marie Kazdová

Lucie Klímová, redaktorka, režisérka, Česká televize

Hana Žáková, business developer

Jan Zahradníček, živnostník v oblasti filmové postprodukce

Renata Šindelářová, ředitelka umělecké školy

Jarmila Šrámková

Jan Černý

Veronika Kommová, architekt

Karel Jungvirth, OSVČ

Ruth Fraňková, redaktorka ČRo

Alexandr Jeništa, dramaturg a překladatel

Aneta Grňáková, Scénografka

Tomáš Dvořák, zubní lékař

Alena Lančová, studentka

Martin Jelínek, student

Pavlína Šípová, akademická pracovnice

František R. Václavík, stavební historik

Zuzana Le Roy

Kristýna Pítrová, zástupce kastelána

Marcela Beyerová

Jiří Surůvka, VŠ pedagog a výtvarný umělec

Leoš Kropáček

Adam Pakosta, zvukař

Barbora Navrátilová, etnoložka, překladatelka

Iva Růžičková, stewardess

Vít Kořínek, referent VŠ

Jakub Horák, sociální pracovník

Jakub Otčenášek, učitel na VŠ

Dan Maršálek, student

Irena Kovářová, kurátorka, producentka

Milena Horáčková, důchodce

Kateřina Míková, zástupkyně kastelánky

Jan Press, Moravská galerie, ředitel

Marek Doubrava, hudebník

Tomáš Hanák, svobodné povolání

Barbora Hanáková, provozní

Václav Bělohradský, publicista

Pavel Klusák, publicista

David Smoljak, scenárista a publicista

Lukáš Jiřička, pedagog DAMU, dramaturg, režisér, publicista

Vladimír Darjanin, ředitel Pražského komorního orchestru

Helena Třeštíková, režisérka

Barbora Hrzánová, herečka

Patrik Ouředník, spisovatel

Josef Pazderka, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuálně.cz  

Dora Bouzková, divadelník

Matěj Samec, moderátor Radia Wave, divadelník, dramaturg

Václav Cílek, geolog

Jaroslav Rudiš, spisovatel

Lucia Kasiarova

Eva Knížková, sociální služby

Tomáš Koblížek, badatel, Filosofický ústav, AV ČR

Petr Souček, editor

Miroslav Petříček, učitel VŠ

Eva Knollová, na rodičovské dovolené

Lukáš Foff

Jiří Sádlo, přírodovědec

Jaroslav Vladík

Petr Babák, VŠ profesor, grafický designer

Alžběta Kvapilová, produkční

Lucie Pultrová, VŠ pedagožka (FF UK)

Karla Vladíková, překladatelka

Hana Peroutková

Marie Jelínková

Joseph Grim Feinberg, kulturní antropolog a sociální teoretik

Pavel Kouba, filosof

Věra Koubová, překladatelka a fotografka

Pavlína Kalandrová, filmová producentka

Kateřina Gajdošová, překladatelka

Marek Hrubec, filosof

Petr Koťátko, filosof

Petr Hruška, básník

František Dryje, redaktor

Dana Balcarová, poslankynĕ PSP ČR

Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Roman Telerovský, klinický psycholog a psychoanalytik

Jiří David, prof.ak.mal. UMPRUM Praha

Vít Havránek, historik, kurátor výstav

Luboš Soukup, hudebník

Jindřich Vybíral, historik umění

Michal Škoda, umělec

Martin Klimeš, galerista, výtvarník

Jana Jurkasová, učitelka dramatické výchovy a divadelní lektorka

Anna Pleštilová, grafička, nakladatelka

Ondřej Polanský, poslanec parlamentu ČR

Jana Maříková-Kubková, archeolog

Eva Koťátková, výtvarná umělkyně

Dominik Lang, výtvarný umělec, pedagog UMPRUM

Kamila Kutálková, pedagog

Lucia Piussi a kapela Živé kvety

Petr Dub, umělec, vysokoškolský pedagog AVU

Viktor Stoilov, nakladatel

Dita Limová, vedoucí oddělení pro UNESCO, Ministerstvo kultury

Marek Šindelka, spisovatel

Olga Richterová, poslankyně za Piráty

Adam Borzič, básník a šéfredaktor Tvaru

Martin Vacula, hudebník

Michal Rydval, grafik a designer

Jana Klimentová

Janek Rous, umělec a editor Artyčok.TV

Ewan McLaren, kulturní manažer

Petr Boháč, umělecký šéf Spitfire Company a festivalu Nultý bod

Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo (SAD)

Petr Ferenc, hudební publicista, kurátor, promotér

Petr Szczepanik, teoretik filmu a médií

Jiří Havelka, režisér, pedagog

Martin Mareček, režisér

Miroslav Bambušek, dramatik, režisér

Jakub Kudláč, skladatel

Jakub Hybler, výzkumný pracovník

Josef Šlerka, vysokoškolský pedagog, FF UK

Johana Chylíková, socioložka, popularizátorka vědy

Eva Marková, programová ředitelka festivalu Šrámkova Sobotka

Adriana Světlíková, konzultantka a mediátorka pro živé umění

David Vaňáč, zpěvák

Andrea Soukupová, hudebnice

Denisa Myslivečková, zpěvačka

Laura Hejtmánková, studentka

Jakub Řehák, básník

Tereza Maříková

Daniyl Lyubymenko

Mario Kotlár

Eva Kotrbová

Kateřina Kleňhová

Hana Vávrová

Milena Vostalova, právník-důchodce

Luděk Vostal, důchodce

Kateřina Barešová, bankéř

Denisa Reshef Kera, Marie Curie Research Fellow, Univerzita v Salamace

Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva

Petr Kouba, filosof

Petr Minařík, nakladatel, Větrné mlýny

Jiří Králík, organizátor kulturních aktivit

Břetislav Rychlík, režisér

Zuzana Wichterlová, restaurátorka 

Pavel Pavel, strojní inženýr

Štěpánka Sunková, producent

Jan Vanýsek, optik 

Jitka Vanýsková, účetní 

Petr Vlasák, učitel 

Zora Šepsová, knihkupec 

Petr Nagy, redaktor Literárních novin

Kamila Nouzová, lékařka

Guillaume Basset, dramaturg Světa knihy Praha

Klára Soukupová, redaktorka 

Kateřina Burgerová, germanistka

Martin Čmejrek 

Stanislav Barek, hudebník  

Lukáš Kořínek, fagotista  

Břetislav Burger 

Pavel Janáček, literární historik  

Otto M. Urban, historik umění  

Mirka Johanysová

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze  

Andrea Kulhavá, učitelka češtiny a francouzštiny  

Petr Šámal, literární historik  

Ivo Harák, VŠ pedagog

Martin Pšenička, jazykový redaktor

Milena Nováková, starobní důchodce

Marie Moravcová

Šárka Rambousková, učitelka na gymnáziu

 Tomáš Gabriel, básník, publicista

Petr Hrudka, student  

Lukáš Sommer, hudební skladatel

Klára Velická 

Vladimír Stanzel, SŠ pedagog

Marie Smetanová, malířka  

Tereza Semotamová, překladatelka  

Lucie Faulerová, prozaička a redaktorka  

Vladislav Kulhavý, IT specialista

Julie Motyčka, historička umění  

Michal Kotrouš, překladatel  

Bohdan Bláhovec, dokumentarista  

Tereza Mašková 

Petr Vaněk 

Kateřina Tučková, spisovatelka, kurátorka  

Viktorie Rybáková, svobodné povolání  

Václav Rybák, meteorolog  

Jan Frydrych, sklářský výtvarník  

Eva Skálová, technická produkční na rodičovské

Radka Hoffmanová, scenáristka  

Dana Turánková, všeobecná sestra  

Ilona Markel, farmaceut, pedagog  

Petr Christov, překladatel, univerzitní pedagog, teatrolog

Jiří Pátek, kurátor sbírky fotografie a nových médií MG Brno  

Jan Svoboda, grafický designer  

Štěpán Kubišta, divadelní manažer  

Pavlína Hubková

Andrea Šenkyříková, ředitelka Open House Praha, z.ú.  

Tomáš Čada, pedagog  

Zdena Kolečková, výtvarná umělkyně  

Zuzana Turková

Iveta Rabasová Houfová, starostka obce Blatno  

Martin Skokan, IT Projektový manažer  

Jan Vlach, architekt  

Zuzana Kantorová, studentka umělecké školy  

Anna Kroupová

Ladislav Šenkyřík, překladatel  

Anna Fassatiová, Univerzita Karlova  

Bronislav Stratil, architekt

Marie Holá 

Anežka Plecháčková, Planner CER Operational Officer

Pavel Hoza, pedagog a spisovatel  

Petr Kilian, učitel MŠ  

Monika Moravčíková, pedagog 

Dušan Tománek

Ivana Helclová, v domácnosti

Eva Zinke, ergoterapeut  

Miroslav Oščatka, ředitel Centra experimentálního divadla, umělecký šéf Divadla Husa na provázku  

Marek Hovorka

Eva Volfová, architektka

Petr Honzejk, komentátor, Hospodářské noviny  

Magdaléna Petráková, kulturní manažerka  

Martin Kolář, manažer v kultuře  

Jan Kvíz 

Johana Španihelová, porodní asistentka

Josef Havránek, student

Hana Puchová, učitelka, malířka

Petra Baladránová, speciální pedagožka

Zbyněk Baladrán, výtvarný umělec

Miroslav Zelinský, vysokoškolský pedagog

Denisa Kujelová, Fait Gallery, ředitelka

Dita Eibenová, programová/projektová manažerka

David Konečný, fotograf a překladatel

Zuzana Bauerová, historička umění, UMPRUM

Anna Hulačová

Vlasta Dufková, překladatelka  

Jeroným Janíček, publicista  

Kristýna Soukupová, OSVČ  

Jana Beránková, webdesigner

Lenka Hradilková, muzikoložka, manažerka  

 Michal Müller, hudebník, pedagog

Kristýna Jirátová  

Markéta Slámová, evangelická farářka  

Jindřich Jůzl, šéfredaktor Odeon  

Honza Bažant, výtvarník  

Michaela Jacobsenová, germanistka, překladatelka  

Radovan Sibrt, producent/režisér  

Tomáš Kůs, produkční  

Dita Valachova

Klára Mezihoráková, historička umění  

Vojtěch Švejda, herec - mim 

Ondřej Prcín, OSVČ  

Terezie Kalivodová, zdravotní sestra

Jakub Stejskal, estetik  

Tomáš Kaňka, student 

David Böhm, výtvarný umělec

Klára Marková 

Ondřej Císler, architekt  

Adriana Takáčová, učitelka

Marek Král, nakladatel  

Zuzana Bambusek Krejzková

Antonín Kolář, učitel  

Jan Hocek, hornický důchodce, hudební publicista  

Petr Brůček, keramik

Marie Steinerová, fotografka  

Jana Jungmannova, pedagog  

Zdeněk Závodný, kulturní manažer  

Pavel Sladký 

Klára Tejmarová, pedagog  

Marek Kukla 

Luděk Prošek, galerista  

Tereza Klimešová  

Milan Neubauer, produkční  

Hedvika Vydrová, VŠ pedagog  

Alena Lhotová, literární překladatelka  

Jana Nechutová, profesorka MU  

Kateřina Jánská, správce městské zeleně  

Dana Svobodová, VŠ pedagožka v důchodu, překladatelka  

Jana Pospíšilová, etnoložka  

David Polčák, učitel na SŠ  

Kateřina Kňapová, úřednice

Eva Málková, pedagog VŠ  

Anna Kareninová, překladatelka  

Jiří Našinec, vysokoškolský učitel

Markéta Musilová, VŠ učitel  

Jarmila Emmerová, překladatelka beletrie  

Tadeáš Kotrba, výtvarník  

Lenka Hubáčková, lektorka ND+

Miroslav Lörincz, designer

Kateřina Keilová, překladatelka, redaktorka

Mikuláš Mrva  

Stáňa Boušková, učitelka  

Martin Hulík, adiktolog  

Věra Dudková, učitelka - nyní v důchodu  

Marta Bartošková, překladatelka  

Lukáš Grygar, novinář

Jaroslava Pundová, účetní  

Tomáš Knoflíček, VŠ učitel  

Zdenka Švarcová, vysokoškolský pedagog  

Adéla Hrdličková, marketing

Lucie Bregantová, překladatelka, redaktorka  

Anna Housková, vysokoškolská profesorka  

Mojmír Pukl, architekt

Martina Výrková, kulturní manažerka  

Jarka Vrbová, překladatelka  

Mireia Ryšková, vysokoškolský učitel  

Helena Hartlová, překladatelka

Beata Hlavenková, skladatelka, pianistka  

Lenka Dvořáková, architektka  

Barbora Müllerová  

Pavel Jestřáb, umělec, pedagog  

Dana Hábová, překladatelka  

Mariana Šindelková, historička umění  

Honza Petružela, šéfredaktor teatrologického časopisu Divadelní revue  

Marie Klimešová, historička umění, pedagog FFUK  

Věra Holcová, důchodce  

Johana Lomová, historička umění, UMPRUM  

Taťjána Fragnerová, ekonomka

Roman Tilcer, překladatel, učitel  

Jan Strýček, herec  

Marie Bednářová  

Martin Šust, redaktor  

Jitka Jindřišková, překladatelka a redaktorka  

Vojtěch Šebetovský, student  

Jana Ježková 

Marie Přibylová, překladatelka/tlumočnice  

Alice Flemrová, italianistka a překladatelka  

Matyáš Zeman, student  

Vlasta Rejentová, důchodce  

Jakub Šedivý, překladatel  

Jan-Marek Šík, vysokoškolský pedagog, kulturní pracovník  

Zuzana Pištěková  

Hana Fořtová, překladatelka  

Vojtěch Janda, překladatel, lingvista  

David Michael Čajan, překladatel a učitel angličtiny  

Barbora Klimtová, literární redaktorka  

Jiří Suk, historik

Jiří Schauer, správce nemovitostí  

Marie Foltýnová, lékař

Klára Kočková

Michala Marková, překladatelka

David Dorůžka, hudebník

Štěpán Rusín, lékař

Robert Novotný, překladatel

Kateřina Gabrielová, překladatelka

Tereza Gueye, lékařka

Derek Paton, překladatel

Ludmila Nestávalová

Marie Eliasová

Anna Čumlivská, výtvarnice

Tomáš Vtípil, hudebník

Alžběta Skálová, výtvarnice

Aneta Podracká Bendová

Klára Chudá

Marcela Hradková, t.č. pečovatelka v Anglii

Tereza Oľhová, scénáristka

Tereza Pacalajová, sociální pracovník

Michael Vlček, analytik

Jana Suková, středoškolská učitelka

Ivan Kasalický, důchodce

Matěj Hývl, vědec

Eva Pokorná, překladatelka

Alena Štěpánková, pracovník v sociálních službách

Pavla Danihelková, psychoterapeutka

Marie Foltýnová, kurátorka

Michal Hába, režisér

Jindřich Čížek, hudební skladatel

Jitka Herynková, překladatelka

Václav Kučera, režisér

Petr Štědroň, ředitel Divadla Na zábradlí

Lucie Taraldsen Medová, jazykozpytec

Jiří Kleker, lektor

Lea Luxemburgová, anesteziologická sestra

Marie Geisbergerová, učitelka němčiny

Zuzana Fuksová, překladatelka

Václav Jamek, spisovatel, překladatel, docent franc. literatury v. v.

Martina Kemrová, tisková mluvčí

Tereza Ondrová

Silvia Singerová

Michael Jiřinec

Katarína Hudečková

Nora Fajtová, technik

Hana Buddeus

Jakub Pospíšil

Vít Gloser, finanční konzultant

David Bláha

Anna Beránková, podnikatelka

Jan Merta, malíř

Lenka Mertová

Jan Chromý, vysokoškolský pedagog

Eliška Vidomus, publicistka a hudebnice

Yvetta Nekvasilová

Daniela Gottelová

Naďa Straková, výzkumná pracovnice

Magda Danel, art management

Marta Ljubková, dramaturgyně

Terezie Prchalová

Michal Švec, překladatel, předseda Skandinávského domu

Juanita Kansil

Tomáš Bouška, předseda Spolku Političtí vězni.cz

Iva Vachková, muzejní pedagožka

Hana Nováková, režisérka

Anna Gojdová, lékařka

Kateřina Danielová, překladatelka, editorka

Petr Hnátek, architekt

Tomáš Rozehnal, zámečník-živnost

Irena Steinerová

Veronika Jičínská

Martina Nesvadbová, středoškolská učitelka

Vít Sojka, podnikatel v cestovním ruchu  

Miriam Mendoza Sanchez, psycholožka  

Jakub Král, registrar / kurátor GHMP  

Magdaléna Feilhauerová, studentka Avu  

Andrea Forejtová, technik energetik  

Ivana Kubíčková, úředník

Lucia Kuklišová

Jitka Datlová, farmaceutický asistent

Eva Dědíčková, důchodkyně

Michal Forejt, obyčejný člověk

Jiří Dostál, pensista

Pavlína Kulheimová, učitelka

Helena Dohnalová, důchodkyně

Iva Šimandlová, módní návrhářka  

Radim Kolář, hudebník  

Klára Kuklová, herečka

Radek Honzák, úředník EK

Tomáš Klapka

Martin Kloubek

Pavla Sitarová, podnikatelka

Jaroslav Lenert

Martina Pachmanová, historička umění a VŠ pedagožka

Aleš Valder, architekt

Rostislav Stržínek, invalidní důchodce

Marek Ehrenberger, grafický designér a ilustrátor

Erika Mačáková

Karel Kouba, šéfredaktor kulturního čtrnáctideníku A2

Jiří Šesták, umělec, politik, pedagog

Igor Malijevský, spisovatel, fotograf

Ivan Fošenbauer, projektant

Václav Kahuda, prozaik

Viktor Kolář, fotograf

Jaroslav Valečka, ak. mal.

Ljuba Zhořová, zahradnice

Michal Novák, grafik

Richard Tesař, OSVČ

Jonáš Rosůlek

František Zhoř, restaurátor

Karolína Kopřivová, výtvarnice, pedagog

Iva Bydžovská, kurátorka

Pavel Netopil, učitel

Petr Mecner, editor

Anna Hejlová, VŠ učitel

Jan Luštinec, historik

Dana Kyndrová, fotografka, kurátorka

Natálie Nováková

Zuzana Prokopová, student

Tereza Balková

Lukáš Nozar, skladník a historik

Jiří Plocek, publicista

Vojtěch Frank, student

František Hamajda, muzikolog

Linda Kotrbová, školství

Ourania Menelaou

Marie Nečasová, studentka

Kamila Hezinova, student

Dagmar Kolářová, učitelka čj/aj

Pavla Staňková, servírka

Karel Bubeníček, media

Jana Zahrádková

Milan Kudláček, penzista

Helena Varšavská, nakladatelská redaktorka

Jan Buchar, grafik

Pavel Adamec, stavař

Karla Stránská, učitelka (mat-fyz)

Tereza Hejmová, keramička

Dagmar Volencová, na penzi

Ivana Remešová, překladatelka

Jan Miškovský

Pavel Hrubý, muzikant, učitel

Pavel Lehar

Anna Strnadová, produkční

Dita Holdsworth Bláhová, lektorka jazyků, hudebnice

Monika Šatavová, konzultantka

Marcela Vaškovicová

Marcela Petráčková, důchodce

Romana Nová, personalista

David Webr, fotograf

Luba Jánská, učitelka ZUŠ

Jiří Zuzaník, právník

Tomáš Technik, důchodce

Jindra Bromová, středoškolská učitelka

Šárka Augustinová, specialistka komunikace & PR

Miloslav Kalenský, Obráběč kovů

Alena Bláhová, překladatelka

Pavel Rada, vedoucí divadla

Lenka Marie Čapková

Ondřej Albl, ošetřovatel zvířat v zoo

Vladimír Kummer, zubní technik

Tadeáš Říha, architekt

Ivana Jelínková

Jana Fürstová, ekonom

Daniel Chmelař, dispečer

Jan Vrba

Barbora Fabiánová

Ivo Železný, nakladatel, překladatel, důchodce

Anna Valentová, pracovník v sociálních službách

Petr Mach, technický manažer

Miloš Latislav

Zuzana Indrová

Ivan Němeček, hudebník

Mirka Kynclová, důchodce

Romana Boukalová, pěstounka

Karel Vašta, manažer

Pavel Machač

Milada Beneková, důchodkyně

Petr Vrba

Igor Vida, informatik

Vladimír Drápal, vydavatel - Guerilla Records

Adam Křístek, právník

Renáta Loudová

Alice Hrbková, knihovnice

Michael Rádl, student

Jaromír Mrňka, historik

Alena Kunová, spec.pedagog

Milan Kuna, muzikolog

Hana Mikolášková, divadelní a rozhlasová režisérka

Zdeňka Friedlová, knihovnice

Jan Anderle, učitel

Karla Hartl, editorka

Jana Skumancová, důchodkyně

Jan Ciglbauer, muzikolog

Tomáš Vejmelka, pracovník v sociálních službách

Jan Šotkovský, dramaturg

Petr Štindl, režisér

Julie Wittlichová, redaktorka knižních publikací, NFA

Anežka Konečná, pedagožka, hudebnice

Matěj Sumec, student

Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla

Ingrid Artezz, autorka

Adam Kubišta, herec

Marcel Bárta, hudebník

Richard Olehla, VŠ učitel

Aleš Krulich, invalidní důchodce, dřívě pečovatel v soc. službách

Jan Cernicek, pedagog

Jiří Sulovský, auditor

Roman Kanda, literární historik

Bohdan Karásek, filmař

Jovanka Šotolová, překladatelka, šéfredaktorka iLiteratura.cz, univerzitní pedagog

Pavel Mandys

Vladimír Foret, hudební dramaturg

Jakub König, hudebník, textař a výtvarník

Max Niedoba

Jan P. Muchow, hudební skladatel

Michal Zeithaml, reality

Vojtěch Peřina, hudebník a ekonom

Karolina Plicková

Ivan Zak

Lenka Veselá, v důchodu

Jan Kolář, učitel

Petr Fantys, překladatel

Blanka Činátlová, učitelka FF UK

Hana Slívová, novinářka

Vojtěch Mašek, scenárista

Andrea Tachezy, ilustratorka

Vladimír Mikulka, divadelní kritik

Pavel Kříž, OSVČ

Tereza Schejbalová

Petr Kalla, právník

Hana Máková, inovační designer

Zdeněk Horner, genealog

Michaela Pacherová, teoretička architektury

Marta Pató, překladatelka, učitelka

Lenka Kuhar Daňhelová, překladatelka, básnířka

Nikolaj Ivaskiv, básník

Karel Piorecký, literární historik

Jakub Ouhrabka, středoškolský učitel

Jiří Koten, literární vědec

Dora Kaprálová, spisovatelka, publicistka

Ladislav Puršl, redaktor

Klára Litterová, pedagog

Jana Hauskrechtová

Ondřej Švec, odborný asistent FF UK

Petr Švec, inženýr-vývojář mechanické konstrukce

Jan Vaněk, ředitel softwarové firmy

Ester Žantovská, překladatelka, divadelní publicistka

Viktor Košut, advokát, pedagog DAMU

Martin Fryč, knihkupec

Markéta Suchá, učitelka SŠ

Jaroslav Juřica, produktový designér

Jiří Okoš, spolumajitel IT firmy

Jakub Tichý, ředitel Komorní scény Aréna

Jan Šťastný, kameraman

Luděk Hlaváč

Petr Urie, lékař

Zdeňka Giacintová, OSVČ

Silvie Marková

Martin Nešporek

Martin Černý, zvukař

Míla Janišová, VŠ a SŠ pedagožka

Daniel Šváb, herec

Marcela Látalová, taneční pedagog

Tomas Schilla, hudebnik

Mikoláš Petrželka

Klára Jirsová, překladatelka

Jan Jiřík, teatrolog, dramaturg Palm Off Festu

Jana Šámalová

Robert Musil, reprodukční grafik pracující jako skladník

Helena Jura, průvodkyně v lmš

Martin Zach, výtvarník

Lucie Zakopalová, polonistka

Radana Matějčková

Filip Svačina, OSVČ

Gabriela Maria Gańczarczyk, VŠ pedagožka, překladatelka

Ondřej Blahník, sochař

František Čachotský, herec

Tomáš Faugner

Ethel Kratochvílová, novinářka

Aleš Pilgr, pedagog

Petr Petráš, správce IT

Jan Brůček, učitel ZUŠ, divadelník

Renata Jamin, account manager

Tomáš Braun, středoškolský učitel

Ondřej Vala, grafik

Ivan Lalák, architekt

Anna Řeháková

Tomas Bojar, scenarista a reziser

Daniela Jirmanová, divadelní dramaturg

Jiřina Pavlíková

Eva Kesslová, ředitelka, Orchestr BERG

Hana Klimentová, zdravotní laborantka

Erik Srovnal

Zdeněk Bobek, překladatel

Eva Bártová, podnikatelka

Hana Dědková 

Eva Ellingerová

Lucie Tomanová, publicistka

Alice Koubová, vědecká pracovnice, lektorka AMU

Markéta Strnadová

Marie Jílková, historička

Peter Machajdík, skladatel

Květoslava Franková, důchodkyně

Milina Havrlantová, OSVČ

Alžběta Petrášová, student

Zdeňka Vilímová, učitelka na gymnáziu

Marek Šťastný

Tereza Dvořáková, produkční, dramaturg

Lenka Uličná, hebraistka

Filip Jirouš, sinolog

Alžběta Franková, překladatelka

Alžběta Nagyová, PR

Pavlína Bartolčicová, zdravotní sestra

Josef Šarík, fotograf

Monika Marková, ředitelka hospice

Jakub Múčka, student FF UK, předseda Online encyklopedie migrace, z.s.

Markéta Hrbková, překladatelka, básnířka

Martin Holík, ředitel Radia Proglas

Ondřej Krátký, učitel

David Cígler, grafik

Marie Rumlenová, lektorka, překladatelka

Hana Konečná, odborný pracovník

Tomáš Žižka, scénografie pedagog

Olga Dušková

Jana King Kochánová

Lenka Růžičková Eisnerová, restaurátorka

Martin Kosa, referent

Jan Švec, učitel, architekt

Stanislav Frank, právník

Katerina Choderova, mateřská dovolená

Filip Havlík, architekt

Václav Řepa, profesor

Ondřej Šos, svářeč

Renata Šimetková, interiérová designérka

Kateřina Peikerová, zahradník

Anna Dumont, socioložka

Jan Pošvář

Patricia Talacko, scénografka

Nikol Bóková, klavíristka

Ondřej Lipár, básník, novinář

Hana Soukupová, etnografka, publicistka

Adéla Knapová, spisovatelka, novinářka

Vratislav Kadlec, překladatel, redaktor

Robert Janda

Luděk Lukuvka, kurátor

Mária Uhrinová, dramaturgyně

Magda Navrátilová Garguláková

Vojtěch Vaner, technik

Naďa Hetešová, vedoucí kina (na mateřské dovolené)

Tereza Lišková, rodičovská dovolená

Linda Klímová

Kateřina Bilejová, knihovnice

Viola Ježková, dokumentaristka

Blanka Smejkalová, mateřská dovolená

Pavel Kopřiva, VŠ učitel, výtvarník

Anna Malinová, RD

Kateřina Šilhánová, sociální pracovník, lektor

Viktor Šťástka, sociální pracovník

Kateřina Bílková

Jan Štern, producent

Kristyna Hradilkova

Martin Bočan

Alexej Sevruk, včelař

Miloš Urban, redaktor

Hana Ornestová, OSVČ

Hana Dvořáková, učitelka

Ondřej Škrabal, divadelní režisér a spisovatel

Martina Kárová

Marie Kavanová

Standa Zmátlo, technik

Slavomír Kudláček, památkář

Hynek Janoušek, filosof, filosofický ústav AV ČR

Jana Kalousková, ředitelka knihovny

Václav Petrbok, literární vědec, vysokoškolský učitel

Vít Gvoždiak

Petr Gregor, VŠ učitel

Filip Rut, student FF UK

Lucie Bílková, studentka

Jana Jankovcová

Michael Borůvka, technik

Kateřina Lipertová, učitelka

Jana Fantysová Matějková, historik

Petr Halajčuk, učitel

Ondřej Mika, redaktor

Eva Kubíčková, VŠ pedagožka

Klára Kalvasová, učitelka

Daniel Kvasnička, farář

Martin Petera, projektový manažer

Petr Novák, výtvarník, učitel

Lucie Trlifajová, antropoložka, analytička sociálních politik

Jan Kotecký, sládek

Edita Kočandrlová

Theodora Remundová, režisérka

Stanislav Sloup

Taťána Petříčková, učitel

Pavel Pazderka

Robert Náhlý

Martin Treč, podnikatel

Markéta Košařová, studentka

Jakub Doubrava, herec a režisér

Zdeněk Konečný, učitel, pořadatel kulturních akcí

Marie Zemenová, SŠ učitelka - důchodkyně

Tereza Johanidesová, historička umění

Jan Frídl

Jiří Adámek, divadelník

Katarina Kukanová, právník

Marek Kocák, přednášející

Dominika Slonimovám, restaurátorka

Stanislav Hlaváč

Bara Dybovs

Lucie Nádeníková, copywriterka

David Šutera, prodavač elektroniky

Jan Tošovský, dramaturg ND

Klára Šebestová

Marta Anna Ledgard, manažerka

Kateřina Mahdalová novinářka

Petr Hetto, technik

Lucie Bílská

Karel Treml, důchodce

Daniel Vališ

Tereza Papayová

Alena Novosadová

Jiří Jiráček, archivář

Marie Kocourková, student

Jan Mikušek, zpěvák, dirigent

Michal Bureš, projektant

Lenka Novotná, herečka

Veronika Šenová, hudebník

Jiří Čermák, truhlář

Zuzana Li, překladatelka

Pavel Horák, hudebník

Marcela Náhlíková, sociální pracovník

Jan Zverec, umělecký štukatér

Robin Fritzen, produkce

Andrea Slováková, nakladatelka

Petr Blažek, sociální pracovník

Tomáš Prokeš

Michaela Mannová Glezgová, lékařka

Ivana "Absa" Prášková, fotografka

Luboš Vondrák, hudebník,učitel

Jan Pařízek, zahradník

Martina Storková, fotografka

Rudolf Rousek, pracovník v sociálních službách

Veronika Klempová, OSVČ

Jana Klusáková, redaktorka

Petr Zátopek

Marie Puttnerová

Štěpán Žárský, posluchač

Libor Stach, herec

Jakub Homolka

Jana Viktorová, lékař

Veronika Zýková

Dan Bárta, geograf, posluchač

Jakub Šmíd

Naďa Straková, PR

Jan Hostaša, vědecký pracovník

Petr Pola, dramaturg, producent, pedagog

Český kulturní network Nová síť, členové networku

Ludvík Hlaváček, historik umění

Marcin Filipowicz, docent Univerzita Hradec Králové

Libor Vodička, teatrolog, vedoucí Divadelního odd. NM

Václav Mrkvička, podnikatel

Mikuláš Muroň, student

Martina Tajdušová, design

Peter Balog

Ivana Fendrychová

Václav Šafka, student

Lenka Patočková, sociální pracovník na RD

Martin Prajza, ekonom

Petr Šimon, Kulturní manažer

Jan Symon, starosta obce Ostopovice

Ivan Loginov

Václav Sebera, univerzitní učitel, výzkumník

Filip Jareš, vývojář software

Jana Žižková

Jaroslav Šubrt, překladatel a redaktor

Růžena Šandová, důchodkyně

Vanda Skálová, historička umění

Libor Vaněk, web developer

Vítězslav Větrovec

Ivan Jandek, pečující

Karolína Žitná

Julie Černá, klasická filoložka

Jan Beneš

Anna Šímová, studentka

Zdeněk Pašek, lékař

Petr Bandík

Jakub Hussar, režisér

Jan Janula

Josef Fojta, produkční

Šárka Maršíková, ředitelka neziskové organizace

Martin Jirásko

Tomáš Vejvoda, knihovník

Daniel Markov, architekt

Vladimír Gabriel Navrátil, advokát

Kateřina Přidalová, OSVČ

Anna Hrochová, fotograf

Roman Joura, OSVČ

Nela Keroušová

Filip Kopecký, student umprum

Klara Salzmann, krajinářský architekt

Pavel Kalina, historik umění

Eva Končalová, na mateřské dovolené

Theodora Macková, pracovnice neziskové organizace

Petr Prášek

Marcela Severová, manažerka

Jan Hrudka

František Kölbl, doktorand

Magda Křížková, podpora vzdělávání

Ivana Myšková, spisovatelka a publicistka

Jana Pačísková

Petra Komárková

Michal Rataj, hudební skladatel

Berenika Zemanová Urbanová, historička, teatroložka

Ondřej Teplý, architekt

Martin Bedřich, šéfredaktor a ředitel nakladatelství

Pavlína Václavíková

Jan Dvořák, CtP

Olga Vlčková, kulturní manažerka

Roman Čerbák, architekt

Tomáš Stejskal, filmový kritik

Tomáš Bárta

Lucie Šiklová, historička a teoretička umění, kurátorka

Luboš Jelínek, galerista

Anna Hrušková, kostýmní výtvarnice

Matouš Outrata, filmový střihač

Kristýna Krajíčková, herečka

Jana Matějková

Šimon Pohořelý, student

Ivo Mikšovský, učitel

Veronika Francová, psycholog

Václav Košař, OSVč

Petr Soukup, básník

Jan Smetana, posluchač

Elena Gajdukova

Jaroslav Vávra

František Formánek

Jan Mědílek, programátor

Viktor Jelínek, vizuální umění

Petr Gočev

Markéta Málková, kulturní manažer

Aleš Hrdlička, kulturní manažer

Dorota Zlatohlávková, malířka

Dalibor Výborný, překladatel ve výslužbě

Dominika Hornerová, studentka

Ivan Buraj, umělecký šéf HaDivadla

Pavla Klimešová, produkce

Martin Tomek, architekt

Sandra Baborovská, kurátorka

Tereza Porybná

Lucie Rychnová

Dominika Duchková, sociální pracovník

Anna Slezáková, herečka

Hana Havlová, redaktorka

Jan Višinka, technik

Pavel Hrnčíř, spisovatel

Magdaléna Nespěšná Hamsíková, historička umění

Michaela Gorcová, výtvarník

Jakub Hozák, programator

Martin Hlavica

Marie Pánková

Mikuláš Novotný, filmový producent

Jakub Majer

Magda Luňáčková, provozní manažerka

Benjamin Roll, Student evangelické teologie na ETF UK

Jakub Janský, houslista - Sukův komorní orchestr

Jana Šteflíčková, muzikant

Barbora Hlavičková

Eva Hlaváčková, penzistka / knihovnice

Vladimír Holomek, kameraman

Petr Bakla, skladatel

Roman Porubský

Anna Johnson Ryndová, filmová střihačka

Jiří Pavlíček, biochemik

Vero Šílová, produkční

Kamil Danda, zvukový inženýr, hudebník

Jan Vichr, důchodce

Alžběta Jurčová, student

Marek Pocestný, soukromník

Ivo Voříšek, produkční, manager, dramaturg

Michal Bregant, filmový historik

Igor Mikušiak

Jan Slavětínský, programátor/konzultant

Veronika Marhounová, nakladatel a knihkupec

Tomáš Kajánek, umělec

Tereza Vašíčková, scénografka

Ivan Ladýř

Tomáš Barvínek, IT

Michael Janeček, PhD student

Václav Šindelář, varietiér

Iva Babincová, terapeut, pedagog

Jiří Findejs ml., OSVČ

Tomáš Böhm, skladník

David Henig, VŠ pedagog, editor, Utrecht University

Miloslav Vorlíček, dramaturg galerie lítost

Petr Veselý, ekonom

Petra Prest, psycholožka

Silvie Jasičová, učitelka

Daniela Podešvová, pokladní PN Bohnice

Marek Šimoník, projektant

Radka Návarová, učitelka

Světlana Češková, ekonom

Petra Haplová, umělkyně

Tomáš Kofroň, umělec

Jiří Macháček, nakladatel

Lucie Furstová, asistentka

Petr Smolák, pedagog

Anežka Náhlíková, pedagog

David Pomahač, hudebník

Václav Cejpek, pedagog JAMU

Jan Snopek, poradce, Platforma pro sociální bydlení

Markéta Šimonová

Roman Klein

Kateřina Malá

Kateřina Machovcová

Veronika Kolečkářová

Jiří Počarovský, bankovni analytik

Eva Andersen

Hana Jindřišková, studentka

Marta Darom, překladatelka

Jana Soukupová, důchodkyně

Vincent Klusák, student gymnasia

Anna Doubravová, grafička

Jaroslav Provazník, pedagog Divadelní fakulty AMU

Michal Jeníček, vývojář softwaru pro průmyslovou automatizaci

Dita Lamačová

Barbora Zůnová, student

Petr Palma, grafik

Anna Novotná, studentka

Jiří G. Růžička, knihovník

Matyáš Starý

Adéla Jurečková, Komunikace a PR

Lucie Tóth, hudebnice

Marie Stavinohová, učitelka

Jan Dušek, student ČVUT

Martina Kopeká, pedagog, galerijni pedagog

Jana Veselá, pediatr ve výslužbě

Josef Sochor, důchodce

Ondrej Sika, Software Engineer

Martin Mazanec, kurátor a pedagog PAF/ FaVU

Dušana Barčová

Lucie Lomová, komiksová autorka, ilustrátorka

Linda Podehradská

Klára Tasovská, režisérka

Marcel Ohera, fyzik

Viktor Černý, středoškolský učitel

Viktor Takáč, akademický pracovník, pedagog

Lucie Pokorná, pedagog

Roman Brichcín, malíř

Dagmar Brichcínová, výtvarná umělkyně

Eva Rohleder, hudebnice

Jitka Kostelníková, divadelní lektorka

Daniela Retková

Tereza Bonaventurová, fotografka, produkční galerie

Ivana Roušalová, občan

Luboš Drtina, grafik

Tereza Rejzková, státní zaměstnanec

Josef Strejc, důchodce

Helena Havelková

Michal Capík, důchodce

Stanislava Stuchlá, lékařka

Jan Čermák, VŠ učitel

Hana Kulová, laborantka

Lenka Zikánová, živnostník

Bohuslava Šmídová, důchodce

Martin Bažant

Tomáš Diviš, živnostník

Mojmír Kopecký, architekt

Martin Fitřík, hudebník

Matěj Kratochvíl, pracovník Akademie věd

Štěpánka Ocelíková, ekonom

David Traugott, tester

Hana Hrubá, důchodkyně

Daniel Sosna, odborný asistent na vysoké škole

Pavel Dosoudil, novinář

Jiří Rybák

Ondřej Beran

Ivana Říhová, důchodce

Štěpán Kyjovský

Jindřich Kolda, historik

Helena Uhrová, lektorka cizích jazyků

Miloslav Frýdl, novinář

Michaela Pichlová

Luděk Zirhut, důchodce

Jiří Šalamoun, vysokoškolský pedagog

Zuzana Miková, IT

Josef Svoboda, důchodce

Rudolf Brojír, technik

Lubomír Vejražka

Jiří Fejtek, důchodce

Tomáš Dvořák, programátor

Šárka Seifertová, psychoterapeutka

Jan Šír, manažer

Amálka Počarovská, ekonomka

Stanislava Bumbalíková, důchodce

Karolína Pláničková

Libor Ládek, důchodce

Jaroslav Klíma, předseda představenstva

Michal Kryl, vedoucí programu v NNO

Ludvík Novotný, advokát

David Rygel, sociální pracovník

Renáta Rygelová, pedagog v lesní mateřské školce

Zdeněk A. Eminger, křesťanský teolog

František Kostlán, publicista

Karolína Taübelová, OSVČ

David Havas, produkční

Dominik Lipner, invalidní důchodce

Iveta Cimburková, právník

Anna Fašianoková Ribanská, herečka, moderátorka, zpěvačka

Doroteja Stamenova, web ddeveloperka

Lucie Kölbersberger , správkyně grafické sbírky UPM Praha

Hana Šmirková, učitelka

Pavel Jablonský, sklář, restaurátor

Marie Stolařová

Zuzana Peřinová, hudebnice

Ctirad Sedlák, VŠ učitel

Petra Uhlík Spěváčková

Tomáš Uhlík

Cveta Kotábová

Alexander Pickar, konzultant IT

Ondřej Kyas, hudebník

Kristýna Rendlová

Tomáš Gaidarus

Helena Šimůnková

Hana Gabrielová

Tereza Havlíčková

Václav Cibulka, elektroinženýr

Lenka Goetzová, učitelka v.v.

Helena Tučková

Lidmila Lápková, lékařka v.v

Simona Chalupová, ředitelka muzea

Pavel Havelka, analytik

Ondřej Dubín, student

Blanka Janoušková, interierový architekt

Sam Mikolášek, učitel

Pavel Straka, lektor, dramaturg

Petra Stejskalová, architekt

Jaroslava Krupicová, posluchač radia Vltava

Natálie Kratochvíle, media, marketing, sauna, kultura

Lucie Stejskalová, student

Zdena Tomášová, bývalá redaktorka ČRo nyní v penzi

Jan Svoboda, ředitel ZUŠ

Jakub Šrámek, student religionistiky

Petr Opršal, OSVČ

Mario Kolínský, student

Kryštof Kozák

Miloslav Klvač

Marie Köhler, fotografka

Barbora Začalová, lékař

Martina Hrazdirová, zoolog a pedagog

Věra Pištěková, učitelka v penzi

Adam Polánek, student

Markéta Křížová, bankovní úřednice

Ivana Křivánková, důchodkyně

Jakub Fráňa, student

Tomáš Chaloupecký, datový analytik

Adéla Velíšková, kavárnice

Matej Voda, student

Petr Hajner, dělník

Jan Šolc

Jiří Bain

Alžběta Rychnovská, studentka

Jiri Plieštik, sochař

Magdalena Čtrnáctová, restaurátorka knih

Kateřina Danielová, překladatelka, redaktorka

Michal Wernisch, básník

Jakub Slavík

Jiří Maršík, softwarový inženýr

Radim Dvořák, grafik

Václav Vintr, OSVČ (Právní poradenství, Etické poradenství)

Terezie Nekvindová, historička umění, Akademie výtvarných umění v Praze

Martin Měkota, elektrikář

Leoš Cmarko, student

Vít Kubesa, podnikatel

Jan Voběrek, freelancer

František Novotný, student

Vladimír Rous, důchodce

Antonín Hála, hudebník / IT

Jan Matuštík, student

František Kalvas, VŠ pedagog, sociolog

Jakub Fabián, kavárník

Sára Englišová, studentka

Šimon Povolný

Tereza Novická, literární překladatelka

Jan Musil

Ondřej Sosna, student

Kateřina Ambrůzová, student

Jiří Malý, evangelický farář

Barbora Etlíková, doktorantka a divadelní kritička

Anna Lepšová, mykolog

Jiří Hůla, publicista, výtvarník

Vlasta Václavíková, živnostník

Tadeáš Rygel, student

Michal Cukr

Matěj Klíma, student FEL ČVUT

Petra Fürstová, výzkumný pracovník

Eva Zlámalová, adminstrativní pracovnice

Jan Fazekaš

Milan Vaňourek , ostraha

Veronika Petercová, MUDr., lékař

Ludmila Petercová, důchodce

Matěj Lipavský, malíř a básník

Andrej Šumbera, restaurátor

Petr Fila, Osvč

Dan Fassbinder

Milan Plšek, IT

Tereza Janatková

Břetislav Burger, technik

Alois Stratil, Promítač

Veronika Šílová, fotograf

Krista Afengová, stavební inženýr

Rodan Hojgr, ředitel firmy

Anna Kučerová

Hana Grombiříková, molekulární biolog

Marie Juráčková, fyzioterapeut

Miloš Hroch, hudební publicista

Stanislava Veselková, farářka

Zuzana Paukertová, průvodkyně

Patrik Linhart, básník a spisovatel

Jitka Plesz, kurátorka

Jiří Chocholoušek, učitel

Petr Sikora, ekonom

Jitka Hanušová, překladatelka, redaktorka, fotografka

Martin Pytlik, umělecký poradce

Marek Janáč, publicista, dokumentarista

Michal Pacvoň

Viktor Žárský, biolog

Alžběta Cibulková

Matouš Procházka

Anna Kráčmarová, student

Martin Steiner, geodet

Marika Pecháčková, filmař

Ondřej Šebestík, externí redaktor Radia Wave

Petr Kadlec, OSVČ

Tomas Dostal, restaurátor Valašské muzeum v přírodě

Božena Ondrová, lékařka

Lenka Pospíšilová, učitelka

Jana Kuntová, OSVČ

Dan Šilhavý, student, programátor

Jitka Pišlová

Blanka Pospíšilová, důchodkyně

Jaroslav Procházka, strážný

Libor Galia, PR

František Halouzka

Jan Košulič, mistr zvuku

Petr Horníček, konstruktér

Václav Seyfert, redaktor

Libuše Horáková, pracující důchodkyně - učitelka

Hana Kubizňáková, redaktorka v důchodu

Miroslav Kocourek, řidič záchranář

Matěj Prokop, IT

Anna Zelinková

Anna Bryjová

Lukáš Trpišovský, režisér z tandemu SKUTR

Jan Kundrt, konzultant IS

Luděk Kovář, broadcast engineer

Milada Reichová, seniorka

Petr Zítka, kameník

Stanislav Krupař, fotograf

Jan Šebek, student

Hana Valášková, asistentka

Oldřich Trčka

Miroslav Cogan, historik umění

David Pešek, jednatel Kulturního centra Turnov, s.r.o.

Lada Capoušková, pedagog

Jaroslav Válek, kovář

Jana Válková Střílková, učitel, výtvarník

Aleš Bartoš, zlatník, OSVČ

Marie Beďačová

Aleš Zárybnický, OSVČ

Markéta Stránská, performerka, fyzioterapeutka

Martina Kmošťáková, administrativní pracovnice

Mira Panská, lektorka AJ

Vera Lucey, sestra

Zdeněk Skála, projektant

Adriana Skálová, malířka, překladatelka

Soňa Kočová, pedagog

Petra Šedivá, pedagog

Lucie Kubečková Wenigová, učitelka

Vladimír Kubeček

Kateřina Jakubičková, dokumentátor - muzeum

Jana Melicharová, lektorka angličtiny

Matěj Hon, právník, poradce v oblasti sociálního bydlení

Antonin Kocabek, programový ředitel festivalu Boskovice

Benjamín Kolmačka, student

Tomáš Landsinger, knihovník

Petr Pergelt

Ondřej Wünsch, art director

Eliška Šidíková, student VŠ

Tomáš Doležal, architekt

Dana Koryntová, lékařka

Eliška Míkovcová

Petra Civinova

Jiří Nedavaška, komediant

Jan Žamboch, hudebník

Václav Teichmann, karikaturista

Nikola Balaš, administrativní pracovník, doktorand

David Hrbek, edukační pracovník v Muzeu umění Olomouc

Eva Tomášová, etnografka

Šimon Krupa, herec, Komorní scéna Aréna

Petr Boháč, projektový manažer

Marie Šťastná, živnostnice

Ema Šmídová, studentka dějin umění

Martina Sanetrníková, knihovnice

Tereza Kaucká, studentka

Barbora Hančilová

Lukáš Diblík, Energetik

Ondřej Cihlář, divadelní a rozhlasový tvůrce

Pavel Jurda, režisér

Pavlína Vojtová, student

Ondřej Galuška, vysokoškolský lektor

Jiří Bauer

Barbora Řepková

Nikola Benešová, grafik

Michal Pavelka, čajovník

Dora Martinková, animátorka

Josef Rauvolf, student historie

Ivana Kalinová Kyzourová, historička umění

Marcel Deli, provozní chemik, spisovatel

Michaela Kunčarová, studentka

Karel Kuna

František Ďuriš, řidič + hudebník

Bedřich Sebera, posluchač

Luboš Vacek, IT

Stanislav Pfefer

Jakub Solin, grafik

Martin Barinec

Renáta Sedláková

Petra Lysáková, dřevo-průmysl

František Škůrek

Ludmila Palatová, editorka

Josef Blažejovský, učitel

Marek Šváb, středoškolský učitel

Ondřej Franta, rešeršista

Zdeněk Rakušan, hudební pedagog, externí moderátor Vltavy

Vojtěch Štamberg, architekt

Renata Obadálková, kulturní manažer

Dušan Tománek, fotograf

Jonáš Starý, student

Veronika Göth

Matěj Rybka, student

Jan Jakeš

Vít Heřmánek

Pierre Pieton

Tomáš Smysl

Milada Stočková, učitelka

Ľuboš Slovák, student

Jiří Slavičínský, dokumentarista, mistr zvuku

Marcela Hadravová, knihovnice v.v.

Vladimír Novotný

Ondřej Chalupský, ředitel divadla

Michal Janeček, OSVČ

Jana Šafková, Česká filharmonie - zákaznický servis

Michal Kurz, historik

Věra Honajzrová

Darina Bulajcsiková, na volné noze

Marek Peška, editor, PR, freelancer

Veronika Švecová, studentka

Barbora Koritenská

Milos Zelenka, ředitel skoly

Jiří Krobot, technik a filosof

Eliška Leisserová

Johana Lomová, historička umění

Eva Kobrlová, studentka- elévka

Beáta Tisucká, redaktor

Jaroslav Drobný

Libor Staněk, student

Veronika Hložková, manažer

Tomáš Jenček, architekt

Jan Jičínský, stavební technik

Martina Stránská

Luboš Böhm, IT

Martina Potůčková, historička umění

Šimon Martínek, student

Blanka Pscheidtová, překladatelka

Kristýna Boháčová, studentka filosofie

Markéta Miková, marketingová konzultantka

Valentina Shuklina, dirigentka, skladatelka

Michal Turek, hudebník, průvodce v lesní škole

Jiří Konečný, filmový producent

Jaroslav Kořán, hudebník

Vojtěch Procházka, hudebník

Filip Stuna, IT konzultant

Iveta Mečířová, ředitelka muzea

Jan Bártek

Marcela Žofie Zetková, učitelka (OSVČ)

Jakub Sirovátka, filosof, VŠ učitel

Šárka Huďová, mateřská dovolená

Gabriela Hudecová, učitel

Zuzana Strakošová, OSVČ

Štěpán Janoušek, umělec

Zuzana Bruknerová, loutkoherečka

Jaromír Mára

Lukáš Tomášek, student, překladatel

Dan Hasalík, hudebník

Pavel Hubička, scénograf

Tomaš Fridrich, referent na odboru životního prostředí

Jakub Hovorka, překladatel a učitel

Michal Hogenauer, režisér

Blahoslav Rozbořil, sociolog

Marie Holá

Kateřina Prokopiová, učitelka SŠ

Jakub Chrobák, učitel na VŠ

Jiří Vohradský, odb.as.VŠUP Praha

Kristián Suda, dramaturg

Alice Domkářová, lékař

Hana Mlynářová, metodička

Jan Šerých, umělec, VŠ pedagog

Pavla Závodná, učitelka ZUŠ

Milan Drašnar, grafik

Ivona Vavříková, učitelka

Roman Soukup, učitel hudby

Mirka Jílková

Markéta Vohradská, výtvarnice

Miroslav Ponomarev, dělník, dříve rozhlasový redaktor, externista - krajánek

Milan Hanyš, VŠ pedagog, výzkumný pracovník

Klára Mrkusová, posluchačka Vltavy, produkční a redaktorka fakultní edice

Kamila Jurajdová

Štěpán Bartoš, fotograf, galerista

Veronika Všelichová, asistent režie

Aleš Kadeřábek, IT specialista, hudebník

Šárka Gabrielová, laborantka

Lenka Dobešová, učitelka

Jakub Strouhal, student FF MU

Tomáš Langr, ředitel divadla

Eliška Poláčková, vyskoškolská pedagožka

Tomáš Kubart, student VŠ

Adéla Křížková, architekt

Michal Navara, učitel

Ondřej Kyncl, Lightdesigner

Jan Janoušek

Alena Sarkissian, teatroložka

Vilém Ďoubal, čajovník a čajomilec

Marcela Pozarek, dramaturgyně

Jan Karel Černý, student

Elena Hokynková, učitelka

Kamila Siro, fyzioterapeutka

Alena Libánská, sociální antropoložka

Petr Kružík, hudebník

Stanislava Schupplerová, pedagožka na univerzitě

Vojtěch Bárta, režisér a dramaturg

Adéla Cizlová, studentka

Petr Marek, hudebník, režisér, herec, pedagog FAMU

Michaela Tumova, pedagog

Kateřina Nováková, psycholožka

Martin Křížek

Adéla Vojtíková, psycholog

Jana Preková, scénografka, VŠ pedagog

Matěj Šulc, student

Boris Rafailov, zaměstnanec VŠ

Pavla Scerankova

Vilém Jonáš, vedoucí scénického provozu

Štěpán Hobza, básník a publicista

Tomáš Richtr, student

Radka Klvanova, socioložka

Polana Bregantová, bibliografka

Jana Písaříková, kurátorka

Tereza Bernátková, dokumentaristka

Sandra Donáczi

Halina Mášová

Pavel Křeček, student FF UK

Jan Tomšů, divadelník a hudebník

Bohuslav Binka, vysokoškolský učitel

Iva Vyskočilová

Martina Valášková

Kamil Ouvín, občan ČR

Miroslav Sviták, ředitel

Martin Sekera, ředitel knihovny

Jonáš Hájek, houslař a kytarář

Markéta Dvořáčková

Vojtěch Majer, IT Analyst

Petr Hrůza, ArtMap

Jiří Pecka, učitel

Karel Horák

Miroslav Heinrich, lékárnik

Aneta Krejčík Plšková, studentka, básnířka

Dan Rising, OSVČ

Jana Knejflová, restaurátorka

Alena Machoninová, rusistka

Dagmar Suchá

Tereza Panáková, OSVČ

Tomáš Bořil, dramaturg

Luboš Tomandl

Tomáš Přikryl, psychotarapeut

Veronika Dombrovská

František Tomášek

Jan Kolský, fotograf

Josef Bolf, umělec

Anna Štičková, studentka

Alena Laufrová, akad. mal.

Alena Drury Sojková

Barbora Švarcová

Patrik Velek, postprodukce

Hana Appelová

Tereza Daniell Adámková, dramaturgyně, režisérka

Michaela Drtinová

Ilona Ernestová, účetní

Ladislav Pleštil

Veronika Chvátalová, environmentalistka

Václav Vojíř

Emílie Vojířová

Jana Vojířová

Jitka Dosoudilová, projektová manažerka

Oldřich Morys, učitel

Tereza Chocholová, překladatelka a tlumočnice

Jana Dančáková, marketing manager

Ondřej Steffl

Bohuslav Špaček, učitel na umělecké škole

Heřman Chromý, důchodce

Barbora Prokopova

Hynek Vraný, operátor skladu, hudebník

František Orság, interní auditor

Marie Adámková, důchodkyně

Hana Gernešová, učitelka

Blanka Voráčková, referent

Roman Porteš, řidič

Blahoslav Mikolášek, důchodce, překladatel

Jana Stuparkova, zahradnice

Michaela Klepáčková, trenérka

Petr Hemerka, test inženýr

Ondřej Podzimek, projektant

Jana Navrátilová, novinářka v důchodu

Jiři Unčovský, důchodce

František Mika, ředitel

Veronika Šílová, fotograf

Tomáš Halada, dřevorubec

Petr Fiedler, elektrikář

Radka Jelínková, účetní

Daniel Lexa, OZ

Eva Prokopcová, ak. malířka

Michaela Šejnová, zaměstnanec

Václav Šubrt, konstruktér

Radmila Eva Otásková, důchodce

Petra Biková, člověk

Ladislav Jeník, IT

Rudolf Chalupský, VŠ pedagog

Katarína Štrbová Bieliková, kostymní výtvarnice

Pavel Urban, technický manažer

Emil Wichs, projektant, statik

Jáchym Pospíšil, podnikatel

Stanislav Kostiha, překladatel

Anežka Kasalová, student

Vanda Široká, restaurátorka

Jan Pařenica, Media Consultant

Jiří Belda, designer, šperkař, sochař

Marie Látová, advokát

Jan Hrubý, manager

Kristýna Konczyna, projektová manažerka

Zuzana Stejskalová, architekt

Vladimír Majer, profesor

Václav Dostál, matematik

Hana Manková, na rodičovské dovolené

Dominik Laudá , daňový poradce

Karolína Davidová, filmová produkce

Šárka Kawasumi

Jiří Valášek

Ondřej Adamec, lékař

Doubravka Svobodová, pedagog

Jakub Machek, VŠ pedagog

Ladislav Zajíc

David Tröschel, technický ředitel

Zuzana Kocúrová, na rodičovské

Kateřina Krejčí, externí dramaturgyně ČT

Jiří Kabele, sociolog

Tomáš Havlíček, architekt

Lukáš Kokeš, režisér, kameraman

Josef Švejda, student

Ivan Matys, důchodce (elektroinženýr v. v.)

Miloš Trhlík, poradce

Ladislav Kohout

Martin Bláha, lesník a arborista

Veronika Faltová, vedoucí oddělení komunikace a marketingu, Institut umění - Divadelní ústav

Eva Roubalová, úřednice

Barbora Machálková, pedagogický pracovník

Zuzana Kynčlová, učitel

Olga Fischerová, grafička

Roman Karfilát

Lucie Luštincová, učitelka na gymnáziu

Bronislav Podlaha, kulturní antropolog

Barbora Kocandová

Sylva Krčálová, učitelka

Jaroslav Lainz, pedagog

Rudolf Procházka, archeolog

Kateřina Bartoňová, OSVČ

Jitka Procházková

Tereza Kulová, na mateřské dovolené

Roman Klecker, manažer projektu

Ditta Jiřičková, VŠ učitel, grafik

Lenka Olšanská

Petr Jirsák

Kateřina Vaňková

Igor Hlavinka, výtvarník

Magdalena Rutová, ilustrátorka

Klára Šubíková, studentka

Linda Říhová

Jan Šolar, architekt

Jenda Perla, člen Předsednictva Strany zelených

Tereza Topolovská, VŠ pedagog

Kristina Nesvedová, redaktorka

Filip Rück, student

Stanislav Čeřovský, překladatel

Cyril John, fyzioterapeut

Klára Dostálová, překladatelka

Jindra Viková, ak.sochařka

Miriam Hajduová, vizualní koordinátorka

Jiří-Jakub Zévl, student

Veronika Jiráčková

Igor Korpaczewski, výtvarný umělec

Tomáš Goldir, IT administrátor

Tomáš Kouřim, matematik

Petr Topolovský, architekt

Jiří Písek, učitel

Jan Němec

Hana Čížková, úřednice

Aleš Jirásek, vývojář

Eva Gajdová, pracovnice ve vinařství

Ivana Srnská, lektor

Jan Rosenbaum, IT specialista - ing.

Martin Kubina, překladatel-skladník

Klara Kierzkowska

Katka Kozáková, studentka

Filip Vanko, IT tester

Barbora Zavadilová, pedagog

Kateřina Dvořáková, herečka

Vít Neznal, divadelní režisér, teoretik

Petr Janeš, lektor

Oskar Pajer

Radoslav Hýl, učitel

Jakub Caha, VŠ Student

Valerie Štětková, šéfkuchařka

Alena Švejdová, učitelka

Zuzana Rádlová

Karel Fojt, kontrolor

Martina Paukertová, studentka

Eva Knotková, důchodkyně, středoškolačka

Lucie Fryčová, umělkyně, lektorka NG, učitelka

Lenka Bobčíková, studentka

Simona Rendlová, ekonomka

Alena Kulhavá, učitelka

Jana Tabrea, herečka

Vratislav Šrámek, hudební skladatel, vysokoškolský pedagog

Alex Donát, student grafického designu

Petr Kadlec, člověk žijicí kulturou

František Matoušek, malíř

Kamil Miroslav Černý, důchodce

Věra Pištěková, v penzi

Anežka Kohoutová, psycholožka, odborná asistentka

Věra Lukášová, důchodkyně

David Pytlík, programátor

Marek Trojak, informatik

Barbora Konášová, grafička

Daniel Tomeš, evangelický farář

Lada Semecká, výtvarná umělkyně, pedagožka FUD UJEP

Jan Andert, student

Marcel Tomášek, sociolog, VŠ pedagog

Aranka Řezníčková, učitelka

Martin Mlynárik

Štěpánka Matúšková, redaktorka

Miloš Matúšek, vedoucí meteorologické observatoře Milešovka, ÚFA AV ČR, v. v. i.

Jana Kesslerová, lékařka

Petr Kessler, lékař

Miloslava Váňová, projektová manažerka

Michal Vedral

Andrea Vilímková

Jan Hančil, rektor AMU

Jan Hančil

Arjana Shameti, učitelka

Marek Berger, filmový výtvarník

Ladislav Soukup, měrový technik

Vilém Kubáč, student

Martin Leščinský, konzultant

Alice Bednárová

Kateřina Höferová, herečka a výtvarnice

Martin Řezníček, režisér a VŠ pedagog

Bedřich Neubauer, důchodce

Tereza Magnan, scenografka

Rudolf Vévoda

Robert Mikluš, herec

Michal Konáš, památkář

Bára Růžičková, grafická designerka

Jarmila Rollova, učitelka

Jiří Procházka, dopravní inženýr

Martina Procházková

Dan Zarsky, ředitel

Johana Ferfecká, studentka

Václav Hejhal, programátor

Tomáš Hejhal, zemědělec

Miloslav Kašpar, lékař

Václav Pešek, důchodce

Petra Šantorová, studentka

Jana Kozubková, hlasatelka, herečka, zpěvačka

Vendula Kodetová, dramaturg

Michal Hradecký, IT manažer

Michal Sieczkowski, herec

Petr Jelinek, učitel

Milan Prorok, důchodce

Eliška Hrubá, student

Jaroslav Klaus, podnikatel

Milan Schwarzkopf, senior project manager

Lukáš Erba, fotograf

Petr Bouchal, lékař-kardiolog

Zuzana Burianová, VŠ učitelka

Kamila Stárková, asistentka galerie

Martin Stránský, barista

Jaromír Měřinský, úředník

Zlata Heczková

Jana Dlouhá, výzkumný pracovník

Petr Fořt, programátor

Jiří Hubáček, zahradník

Vojtěch Drozen

Marek Štěpán

Alexandra Trčková

Petra Klasovitá, t. č. mateřská dovolená (kulturní referentka, úřednice)

Michal Zídek, Learning Content Infrastructure Specialist

Jan Višinka, technik

Jaromír Dušek, učitel

Klára Jeřábková

Milena Jeřábková, IT nyní důchodce

František Jeřábek, architekt

Pavel Roučka, malíř, grafik

Ivo Habán, historik umění

Jiří Urban, výtvarník

Michaela Havelková, muzejník, etnolog

Tomáš Severa, robotnictví

Jakub Bergman, fotograf

Ivana Adámková, učitelka na VOŠ

Jana Malátová, pedagog

Barbora Stejskalová, OSVČ

Hana Prousková, překladatelka

Michaela Čaňková, lektorka angličtiny

Alena Hanusová, tlumočnice

Denisa Motalová

Jan Motal

Názory osobností

Podporují nás

Petr Borkovec

Petr Borkovec Spisovatel

Posloucháme – já a moje žena – Vltavu každý den, v kuchyni. Když nejsme doma a naše dcery (14, 16, 19 let) doma jsou, okamžitě přeladí třeba na Evropu 2 (když mají lepší den na Radio 1). V posledním roce se ale několikrát stalo, že jsme přišli domů, kuchyň byla plná dcer a k tomu vysílala Vltava. ...

Krištof Kintera

Krištof Kintera Výtvarník

Vltava musí protékat ušima lidu nadále! Je to řeka, ale je to i ostrov pro ty, kdo ještě přemýšlejí a chtějí slyšet zajímavá slova. Děsím se drastické komercionalizace v éteru i všude kolem nás. Nechte mluvit a zpívat Vltavu! Díky za ni. ...

Marek Pokorný

Marek Pokorný PLATO Ostrava, ředitel

Spuštění nového programového schématu znamenalo podle mého nejhlubšího přesvědčení pro Vltavu, tedy jednu z profilových rozhlasových stanic ČRo, definitivní příklon k promyšlenému zprostředkování a produkci kulturního obsahu odpovídajícímu druhému desetiletí 21. století. ...

Tomáš Procházka

Tomáš Procházka divadelník a hudebník

Vltava je pro mě prakticky jediná stanice, kterou je možno poslouchat dlouhodobě a každodenně. Programové změny jsem se trochu bál, čekal jsem posun směrem ke komerci a zacílení na generického posluchače, který sice neexistuje, nicméně se v jeho zájmu už podařilo zdevastovat většinu českého éteru. ...