Slova podpory

Posloucháme – já a moje žena – Vltavu každý den, v kuchyni. Když nejsme doma a naše dcery (14, 16, 19 let) doma jsou, okamžitě přeladí třeba na Evropu 2 (když mají lepší den na Radio 1). V posledním roce se ale několikrát stalo, že jsme přišli domů, kuchyň byla plná dcer a k tomu vysílala Vltava.

Vltava musí protékat ušima lidu nadále! Je to řeka, ale je to i ostrov pro ty, kdo ještě přemýšlejí a chtějí slyšet zajímavá slova. Děsím se drastické komercionalizace v éteru i všude kolem nás. Nechte mluvit a zpívat Vltavu! Díky za ni.

Vltava je ve své současné podobě jedno z nejzásadnějších médií českého kulturního prostoru. I při náhodném zapnutí této stanice, českému národu životně důležité, nabízí v kteroukoli denní a noční dobu kultivovaná, inspirující setkání - s širokým spektrem artificiální hudby či  dramatickými texty, literaturou, výjimečnými lidmi a objevnými tématy, jedinečné  kulturní zpravodajství.

Kdysi, je to už dost dávno, mě popudil reklamní slogan, že „Vltava vám udělá dobře“. I vizuál té kampaně by měl dnes asi problém: byla na něm odkrytá záda mladé ženy s namalovaným houslovým klíčem a na ta záda chmatalo několik zřejmě mužských rukou, jež nejspíš měly imitovat masáž či co.

V médiích se často pod tlakem různých krizových událostí rozpoutá jakýsi "závod ke dnu", ke stále větší vulgarizaci, netoleranci, emotivnosti. Petr Fischer, kdekoli působil, byl symbolem opačného trendu: úcta k argumentaci, k hledisku druhých, ke komplexnosti události.

Kulturních pořadů, stanic i tiskovin by mělo přibývat, ruku v ruce s tím, jak se (bohudík) tříbí a kultivuje vkus a zájmy vnímavých čtenářů, diváků a posluchačů. Zároveň však (bohužel) poklesá obecná úroveň mnoha našich „vyvolených“, kteří hlásají pravý opak, neboť sami jsou nekultivovaní a netříbení, před otevřeností uzamčení.

K babišovsko-zemanovskému zlu sa bude musieť česká spoločnosť postaviť tvárou. Čím neskôr to urobí, tým to bude stáť viac obetí. Pozrite sa na nás za Mečiara a Fica. Rozklad inštitúcií bola prvá vec, ktorá sa im podarila. Na konci sú už obete na životoch.

Vyrůstala jsem v domácnosti, kde se o hudbu a literaturu nikdo příliš nezajímal. Tehdy mě ani nenapadlo hledat dobré pořady a stanice. Neznala jsem je. A rádio byl spíš zákeřný nepřítel, kterého jsem tajně chodívala vypnout.
Přeladit jsem se naučila pozdě.

Vltava je vzácný jev v naší době, moc si vážím toho, co se zde poslední dobou událo. Vzhledem k pokleslé úrovni řady médií je toto autentické rádio jedním z mála, které má současnou, moderní tvář a mluví a jedná otevřeně.

Pro medium zvané rádio jsou dvě možnosti. Jít cestou masovou na jedné cestě s většinou rozhlasových stanic, kde se stále hlídá sledovanost, nebo cestou novátorskou, vzdělávací, ojedinělou a rozvíjející, kde se posluchačům přináší něco nového a hlavně zajímavého, co by si sámi třeba ani neuměli najít.

Vltava je pro mě prakticky jediná stanice, kterou je možno poslouchat dlouhodobě a každodenně. Programové změny jsem se trochu bál, čekal jsem posun směrem ke komerci a zacílení na generického posluchače, který sice neexistuje, nicméně se v jeho zájmu už podařilo zdevastovat většinu českého éteru. 

Přelaďování rozhlasových stanic zastaví snad každý soudný člověk na Vltavě. Bez jekotu rozjívených moderátorů a hromady reklam se mu naopak dostane hromady objektivních informací, zajímavostí, opravdové hudby, zkrátka kvalitního a vkusného programu.

Já doufám, že mně i mým potomkům jednou někdo srozumitelně vysvětlí, proč naše česká společnost systematicky zpochybňuje především ty lidi, kteří ji ve svém oboru posunují dopředu a jejichž vědění je vysoko nad českým průměrem. A proč zpochybňování těchto výrazných jedinců začíná vždy v kultuře a vědě.

Spuštění nového programového schématu znamenalo podle mého nejhlubšího přesvědčení pro Vltavu, tedy jednu z profilových rozhlasových stanic ČRo, definitivní příklon k promyšlenému zprostředkování a produkci kulturního obsahu odpovídajícímu druhému desetiletí 21. století.

Stanice Vltava nevysílá jen slova a muziku. Především vysílá do společnosti nárok. Nárok na to, aby lidská řeč byla více než žoviálním povykem moderátorů a bezostyšným plácáním čehokoliv přes cokoliv, aby hudba byla více než podbízivým rytmizováním konzumu a sentimentálním pohodlím.

Vltavu považuji za důležitý kulturní proud, který je důležité udržovat, podporovat, čistit, obnovovat a nechat proudit.

Milé vedení Českého rozhlasu, rado pro vysílání, síla, jež ponouká lidstvo k pokračování, síla sexuální je totožnou se silou ponoukající jedince k povznášející společenské činnosti, která je její sublimací. Když svého postavení zneužijete, dopouštíte se společenského porna.

Veřejnoprávní kulturní stanice, která má vůli aktivně a přirozeně se účastnit společenské debaty, je v každé současné společnosti nenahraditelná, tím spíš v té české. Přirozeně propojuje “to, nač dnes myslíme” se světem umělců a myslitelů, kteří náš svět reflektují. Vltava taková vždycky nebyla.

Vltava musí i burácet a ne jen šumět ve znaveném meandru. Po Vltavě si jezdím na hbitém šlapadle, tak i na palubě vypolstrovaného zaoceánského parníku, jež pravidelně dováží čerstvý čaj a kávu. Však při velkých vlnách rád riskuji na ohoblovaném žehlícím prkně, které připomíná serf.

Vltavský proud nepodbízivé nekomerční kvalitní dramaturgie, která je v celoplošných vysíláních nenahraditelná, je pro nás regionální zapadlíky často jediným osvěžením v éteru. Tady v severních horách je to dlouhodobě jediná stanice, kterou můžu kdykoli bez obav z emotivní havárie pustit.

Pokud připustíme, aby sílící útoky proti stanici Vltava, ale obecně také proti ostatním veřejnoprávním mediálním institucím, naplnily svoji myšlenkovou podstatu, přijdeme tak nejen o možnost prezentace umění nezávislého na stoprocentním pokrytí reklamou, jako je tomu u soukromých stanic, ale přeneseně také o možnost nezávislého a svobodného myšlení.

Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace - Poslouchej, dívej se a mlč, jestli chceš žít v klidu.
Arbor ex fructu cognoscitur - Strom se pozná po ovoci
Discas oportet, quamdiu est, quod nescias - Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.

Stanici Vltava denně poslouchám a považuji ji v České republice v nejširším chápání za nejlepší české medium věnované umění a kultuře. Jakékoliv zásahy do její současné podoby - ať již politicky či cenzurně motivované - by byly nešťastné a poškodily by český umělecký a kulturní veřejný prostor.

Vltava je pramenem inteligence a kultury, Vltava je hrází před pokleslostí a podbízivostí. Vltava je ostrovem svobody a humanismu. Vltava je přístavem, kde zakotví lidé, kteří hledají podnětné myšlenky.

Stanici Vltava poslouchám dlouhodobě a přivítal jsem změny po nástupu Petra Fischera zejména směrem k větší aktuálnosti.  Snaží se ze stanice dlouhodobě "konzervativní" (spíše však "zastaralé") vytvořit kulturní platformu "dneška".

Doufám, že na schůzi Rady nakonec zvítězí férovost nad úzkoprsým pohledem na to, co kultura jest, do kterého se nevejde A. Hollinghurst.

Je možné poslouchat rádio Vltava pravidelně a vždycky učíme se něco nového, a bavíme se. To má určitou kvalitu a rozmanitost. Nikdy se nudí. Je to skutečné rádio a ne hluk v pozadí. Ať to žije dál!

Se stanicí Vltava jsme vyrostli a stále ji posloucháme. Je to jistota, oáza, jedna z mála stanic, nezanesená reklamami, kde je možno ještě nerušeně vyslechnout literární a dramatická díla, klasickou i moderní hudbu, kde se váha přikládá obsahu i kráse a dokonalému provedení mluveného slova či hudby.

Jandák má problém s penisem. Ačkoli by se mohlo zdát, že v liberální, kulturní společnosti by taková „kauza“ mohla vystačit tak na zábavu během letní okurkové sezóny, není tomu tak. Vltava poslední rok fungovala jako progresivní a přitom i vážná stanice.

Se stanicí jsem přišel poprvé více do kontaktu na střední škole, od té doby ji poslouchám více či méně pravidelně, za jízdy v autě však neposlouchám nic jiného. Z repertoáru ČRo ji považuji za nejlepší stanici, nebojím se říct vlajkovou loď.

Prosím zachovejte poslední ostrůvek kontaktu s opravdovým uměním ve veřejném prostoru. Zbytek médií již selhal včetně veřejnoprávní televize ČT Art. Nedovolte, aby zanikla tato rozhlasová stanice !!!

1. Petr Fischer je vynikající osobnost naší kultury, kterou bychom si měli cenit.
2. Stanice Vltava pod jeho vedením se zásadně oživila a přinesla celou škálu kvalitních pořadů a projektů.

Rád bych podpořil současného šéfredaktora Vltavy Petra Fischera a jeho způsob revitalizace veřejnoprávního média určeného pro menšinu populace, která se aktivně zajímá o kulturní dění.

Radio Vltava je dnes aktuálne a inšpiratívne. Pod vedením Petra Fischera prináša v oblasti kultúry a umenia dnes tak potrebnú širokú kritickú reflexiu, ktorá sa z iných medií postupne vytráca. Pokračujme na Vltave v tejto výnimočnosti!

Jsem přesvědčen, že Petr Fischer je plně kompetentním člověkem na svém místě a že pro jeho odvolání neexistují jiné důvody než ubohé.

Vltava je můj přítel. Trávím s ní víc času než s vlastní rodinou, než s přáteli, a skoro stejně tolik času jako se svou prací. Tu bych opravdu nemohla vykonávat za zvuku kterékoliv jiné stanice ČRo. Ty se až na výjimky v pořadech začaly podobat komerčním stanicím, které nás asi chtějí ubavit k smrti a je mi trapno, když vyhrávají. Ještě nikdy nebyly tak pitomé jako dnes, dokonce ani za komunistů.

Když se řekne Vltava, vybaví se mi několik obrázků - vstávám, vařím si čaj a poslouchám Mozaiku. Ještě častěji rozespalá sedím v autě, dívám se na podzimní krajinu a poslouchám Mozaiku. Jedu večer z divadla a zapínám hru nebo dokument a cesta rázem rychleji ubíhá.

Nejsem velkým cestovatelem, celý život ale bydlím u hranic. U těch polských. A rád ladím polský rozhlas, ovšem obdobu tuzemské Vltavy jsem zatím nenaladil. „Dwójka“ čili druhý kanál státního polského rozhlasu se věnuje literatuře, filozofii i výtvarnému umění, jenže tak nějak nárazově. Mezitím je to prostě „obyčejné“ veřejnoprávní rádio.

Vltava je kulturní maják Česka a Petr Fischer mu jen za jediný rok vypucoval všechny skla a reflektory. Teď svítí jasněji a do větší dálky. Co víc si můžeme přát?

Vývoj rozhlasové stanice Vltava od začátku působení jejího nového šéfredaktora Petra Fischera je vpravdě spektakulární. Stanice, dříve často vnímaná jako kulisa nabízející tóny zejména vážné hudby a čtení románů na pokračování pro dlouhé zimní večery, vkročila do nové éry, kdy k těmto stálicím svého programu přidala i pořady informující a komentující kulturní scénu a rozšiřující kvalitními a rozmanitými relacemi obzory náročného posluchače této stanice.

Jako dlouholetý posluchač Vltavy, jediné rozhlasové stanice, kterou poslouchám, jsem byl velice potěšen programovou - koncepční změnou, která přišla s panem Fischerem. Kvalita, kterou Vltava léta měla byla tak značně navýšena a nové pořady se staly velice hodnotným rozšířením nabídky a programovým oživením, které by dle mého mělo být i určitým vstřícným krokem pro získání ještě širší posluchačské skupiny, a to nijak laciným krokem, ale na základě vysoké kvality.

Vltava je vedle ČRo Plus stanice, kterou poslouchám pravidelně, vracím se k jejímu archivu a považuji ji za klenot živé kultury, kterou je třeba rozvíjet a chránit. Z vlastní zkušenosti vím, že růst instituce smysluplným směrem trvá mnohem déle, než momenty nevratného ničení.

Rozhlasová stanice Vltava je výkladní skříní média veřejné služby. Osvícený ředitel by si takovou stanici a lidi v ní měl hýčkat a do roztrhání těla před agresivními výpady z politického podsvětí hájit!

Pravidelně poslouchám Vltavu jako jedinou českou rozhlasovou stanici. Nedokáži si představit její proměnu v souvislosti se změnou týmu, který ji tvoří. Měl bych obavu či spíše jistotu, že to bude jen k horšímu.  Zcela souhlasím se zněním otevřeného dopisu generálnímu řediteli Českého rozhlasu a věřím, že Petr Fischer bude mít možnost vést Vltavu i nadále.

Stanice jako ČRo Vltava jsou projevem společnosti, která nerezignovala na své kulturní a civilizační hodnoty pod záminkou ekonomické návratnosti. Stačí se podívat do zahraničí. Stanic, které nabízejí tu nejjednodušší zábavu a zapomnění, je dost. Stanic, které kladou nárok na myšlení posluchače, je málo.

Myslím, že Vltava má nyní velmi dobrý tah a je to v podstatě jediná stanice, kterou mohu poslouchat a neděsí mě strašlivým výběrem hudby či nevhodnými komentátory nebo agresivitou. Naopak - Vizitka, Osudy, Čtení nebo Mozaika jsou moje oblíbené pořady a myslím, že Vltava dobře sleduje a reflektuje aktuální pohyb na umělecké, ale i společenské scéně.

Všichni zde už to řekli i za mně: naše česká lidská krajina potřebuje médium jakým je nynější Vltava a osobnosti jako Petr Fischer a tým Vltavy - potřebujeme zavlažit zem komunity vyprahlé a poničené díky agresivní business-agrofert-ilizaci, útočné a jedovaté zemantice zamořující ovzduší, fake managementu v podání určitých politických špiček.

V době, kdy je kulturní publicistika postupně nucena vyklízet mediální prostor. Je nutné, aby veřejnoprávní rozhlas udržel své stanice pro náročnější publikum. Je důležité, aby se rozhlas nepodbízel ale naopak, aby inspiroval, rozvíjel imaginaci, hájil a rozšiřoval kulturní prostor.

Média veřejné služby "slouží" občanům tím, že budují prostor svobodného vyjádření, kde se setkávají veřejné politiky, kolektivní zájmy a soukromé názory. Úloha editora a moderátora, kterou Petr Fischer na Vltavě přijal a skvěle naplňuje, je proto nezastupitelná a obtížná.

Ach, čeho jsme se to dožili, že produkci společnost kultivující třeba bránit občanskou iniciativou, kdežto devastující porno lží, manipulací a zastrašování vytéká bez zábran z hradu i katedrály.

ČRo Vltava pod vedením Petra Fischera poskytuje kulturní, akademické, ale i široké veřejnosti příkladnou veřejnou službu. Seznamuje veřejnost velmi promyšleně a profesionálně nejen s kulturním děním, ale mj. i s výsledky bádání a živými otázkami soudobých věd o společnosti.

Považuji stanici Vltava za nedílnou součást Českého veřejnoprávního rozhlasu a jako taková by měla být chráněna jako oko v hlavě. Likvidovat z účelových důvodů trvá chvíli, znovu něco vybudovat trvá desetiletí. Vltava je hlas, který musí být slyšet, protože i její posluchači mají právo na kulturu v éteru.

Keď prídem k rodičom domov (bývajú pri Dunaji), alebo na chalupu (tá je pri Morave), často majú pustenú Vltavu. Je to pre nich dôležitý zdroj informácií, dôležitejší než Slovenský rozhlas. Vltavu považujú za odvážnu a pestrú. Ako jeden z organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko viem, že odvaha médií hovoriť pravdu nie je v dnešnej dobe samozrejmosťou.

Vltava je po mnoha letech jediná stanice, kterou jsem se v posledních několika měsících naučila poslouchat pravidelně. Jsem vděčná za šíři a pestrost její programové nabídky, za neustálé rozviřování stojatých vod, za motivaci k neustrnutí, nýbrž naopak k pohybu, za výzvy k překonávání vlastních limitů, za inspirativní reflexe tvůrčích počinů.

Vltava je jedinečná platforma seriózní, kultivované, fundované kulturní publicistiky. Vltava přináší nenahraditelný informační kulturní servis. Vltava je pohotový zprostředkovatel a poskytovatel aktuálních i historických uměleckých hodnot. Vltavu je nutno obdivovat, ale i podporovat a to nejen v zájmu všeobecné kultivace mravů.

Vltava je rozhodně nejvtipnější tuzemská rozhlasová stanice. Petr Fischer ji vede k inspirativní otevřenosti, přičemž se mu daří chránit Vltavu před komercializací, či ještě hůř, před opatrnou stádovitostí. Fischerovi se povedlo stanici modernizovat, a zaroveň ji nepřipravit o to, proč jsem ji poslouchal i před ním.

Vltava je jediná část Českého rozhlasu, kterou ráda poslouchám v ČR i online. Pořady a obsah jsou kvalitní a originální, a často i lepší než to, co znám z BBC a NPR. Díky práci Petra Fischera a jeho týmu máme médium světové úrovně, a měli bychom přemýšlet jak to víc zviditelnit a rozvíjet.

Vltava se pod vedením Petra Fischera proměnila ze zkostnatělé stanice pro důchodce v moderní a přitažlivé médium pro všechny generace. Umělecká kvalita nijak neutrpěla. Naopak. Přesně takto má vypadat kvalitní veřejnoprávní vysílání. Chválím i skvělé PR.

Petr Fischer, osobnost s dlouholetou praxí ve veřejném prostoru, pozdvihuje svým počínáním sebevědomí české kultuře a umění. A tím nám všem. Nevidím důvod proč by měl být odvolán, naopak by měl být povýšen.

Moc se přimlouvám za pokračování skvělé úrovně stanice ČRo3 - Vltava pod vedením Petra Fischera. Odvádí vynikající práci, za což mu velice děkuji a přeji mnoho dalších úspěchů na postu šéfredaktora - už kvůli nám, vděčným a spokojeným posluchačům. :-)

Řeku! Ne bahno! Od pramene po soutok. Divokou, nezkrotně vylévající se z břehů a stejně tak i zrcadlící. Jeden z mála podnětných pramenů kultury - v jinak přežvykujících mediálních vodách českých -, který je pod vedením Petra Fischera inspirující, kritický, otevřený a je tak radost s ním být a promýšlet!

Děkuji za to, že Vltava vůbec existuje a vysílá to, co vysílá. Je to jedna z mála on-air stanic, kdy se nebojím ji ve svých padesáti letech kdykoliv pustit a poslouchat, bez újmy na duši a na uších...

Program stanice Vltava sleduji více jak 20 let. Změny, které přinesl šéfredaktor přibližně před rokem považuji za velmi přínosné a stanici poslouchám daleko častěji než dříve. Právě mluvené slovo a diskuzní pořady mi zajímají daleko více než dříve hraná hlavně vážná hudba.

Vltavu dlouhá léta vnímám jako kulturní stanici číslo jedna. Nemálo lidí v mém okolí si stejně jako já váží krásného slova a tónu a řady inspirativních informací, myšlenek a postřehů, s nimiž se na Vltavě setkáváme. Jsem přesvědčen, že takovou stanicí by Vltava měla být i nadále.

Neumím si představit jízdu autem bez Vltavy. Tato stanice na mě (hudbou i slovem) působí jako spolehlivý lék i prevence proti únavě a malomyslnosti... Dík všem, kdo se na programu podílejí!

1) Považuji za potřebné zdůraznit dopad Vltavy na tzv. regiony. V Praze a Brně existují instituce, které zprostředkovávají určitý typ přemýšlení a reflexi světa. Ostrava, ze které Vltavu poslouchám, má přístup k živému slovu a možnostem, jak různě lze svět nazírat, značně omezenější.

Ráda bych vyjádřila srdečnou podporu Petrovi Fischerovi a jeho týmu, kterých prací na stanici Vltava obdivuji, vážím si ji a doufám, že pod vedením Petra Fischera budou v ni pokračovat.

Vltava se pod vedením Petra Fishera stala odvážným a přesto přístupným současným veřejnoprávním mediem rozvíjejícím kritické myšlení a kulturní obzory posluchačů (a webových návštěvníků) ve směrech, o kterých jiná média pro jejich složitost opatrnicky mlčí.

Z Ústí nad Labem, které leží v Sudetech a na jiné řece, se může zdát Vltava vzdálená. Ostatně těch, kteří rádiovou Vltavu poslouchají, tady příliš není. Většina ladí jiné stanice - podbízivější a hlasitější. Někdy z jejich hluku jde až hlava kolem a člověka opouští vůle vnímat okolní komplikovaný svět i vlastní existence.

Večer a v noci doprovázel mne proud Vltavy doma při vlastní překladatelské práci. I tady, v Německu ,promlouvá ke mně jakožto chodci na hranici: k druhému jazyku i slovesnosti mého moravského jazykového utrakvismu a mé profesi literárního germanobohemisty.

Jiná kvalita programu stanice Vltava v posledním roce je pro mne dobře slyšitelná, už to není jen eskapistické médium, které jen hladí a nudí...

To, že je u nás takováto stanice, považuji za zázrak Myslím, že bychom si jej měli opatrovat. Nesmírně mne kultivuje, inspiruje a baví. Děkuji.

Bylo by skvělé, kdybychom mohli Vltavu nadále sjíždět bez nečekaných malströmů, kterých začíná být při nastávající povodni trollských propagandistických portálů v našich mediálních tocích přehršel.

Moje oblíbená stanice Vltava se před časem již téměř nedala poslouchat, pracovala k smrti :) O změně jejího šéfa jsem ani nevěděla, zato markantní zlepšení úrovně programu v poslední době jsem s radostí zaznamenala. Takže opět mám chuť poslouchat Vltavu denně jako dřív. Výborně, děkuji a přeji vše dobré!

Jediné médium, které má v naší domácnosti své výsadní místo, je rozhlasová stanice Vltava. Zapínáme ji s probuzením a vypínáme, když jdeme spát. Život bez Vltavy si nechceme ani představovat...S její současnou podobou jsme naprosto spokojeni.

Ano, podepisujeme ... zachování rozhlasové stanice Vltava v její současné podobě a s jejím ředitelem souvisí s udržením základní kulturnosti a gramotnosti v době vypjatého materialismu . Vltava je ostrov naděje pro ty, kteří ctí a milují tuto zemi a její kulturu.

Nejde o podporu konkrétnímu člověku, ale o výraz podpory svobodným médiím veřejné služby. Stávající ředitel ČRo Vtava je zárukou, že stanice bude kvalitní, svobodná a sebevědomá i do budoucna.

Ze skutečně nových vltavských pořadů oceňuji především Vizitku a to nejen proto, že představuje velmi zajímavé tvůrce, ale i proto, že se na její přípravě podílí i regionální studia a v neposlední řadě proto, že výběr hudby nepodléhá selektoru, ale vkusu hostů.

Co k té slavné Radě dodat? Blíží se soudruhům, s nimiž mělo v sedmdesátých letech průšvih vydavatelství Albatros po otištění "pornografických" dětských omalovánek, kde Ondřej Neff u jednoho auta napsal "k pořádnému autu patří i pěkná kočka" (u aut byla různá zvířátka) a pak to řešil všemocný tajemník KSČ Müller a šéfredaktor málem letěl! Někteří radní by se bolševikům líbili!

Společnosti chybí vize, kam bychom měli směřovat, a kdo ji má, toho ubije statistika sledovanosti a malost těch, kteří ji sami nemají. Podbízivost, líbivost nemohou být nositelkami hodnoty.

Svého času jsem na cestě z Orlíka do Čimelic vzal do auta starou paní o holi, které ujel autobus. Když poznala, že v autě hraje Vltava, dali jsme se do řeči a ona pronesla tato slova: "Vltava a kafe, to je to jediné, co mě drží při životě." Vltavu poslouchám už od půlky 80. let minulého století a nikdy bych nevěřil, že ve svobodné zemi budu muset podepisovat petici, abych pomohl udržet Vltavu při životě.

Jsem každodenní posluchač stanic Českého rozhlasu. Radiožurnál oceňuji každou půlhodinu za (jak stále věřím) novinářsky poctivé zpravodajství, ČRo PLUS za jeho rozšířené podání a publicistiku.

Vltava je v současnosti jedna z mála rozhlasových stanic, které se dají poslouchat, kde se člověk něco dozví a nemá pocit, že se mu po 3 poslechu hodinách rozskočí hlava jako u jiných "kolotočářských" stanic...

Úžasný zdroj vzdělání pro mě a mé žáky. Využívám při výuce. Rozšiřuji si obzory. Co sama nepřečtu, to si poslechnu. Vřelé díky! 

Poslouchat stanici Vltava pro mě a pro mou ženu vždy bylo svátkem. Něčím podobným, jako když se člověk svátečně obleče a svátečně naladí a jde do divadla či na koncert. S tím rozdílem, že ten svátek za vámi přichází až domů. I s tím svátečním pocitem.

ČRo Vltava za poslední rok dramaturgicky velmi zatraktivněla. I dříve jsem tuto stanici občas rád poslouchal, ale za toto poslední období mnohem častěji.

Z poslechu stanice a veřejných vystoupení šéfredaktora pana Petra Fischera soudím, že je zcela v zájmu veřejnosti, aby nadále vykonával svoji funkci. 

Vltava - oáza kultury a inteligentní zábavy v moři nevkusu a konzumního ubíjení času. Prosím důrazně o její podporu.

Jako bývalý zaměstnanec Českého rozhlasu a externí redaktor Vltavy pozoruji se znepokojením snahy o podkopávání a ničení našich tradičních kulturních institucí i narůstající nekompetentnost a aroganci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vltava mi pomohla v utvoření kulturního rozhledu, poslouchám ji desítky let a mám k ní téměř intimní vztah. Je to stanice, která má duši.

Jediné, co se dá poslouchat, je ČRo Plus a Vltava. Nechápu kroky pana Zavorala, ani tzv. expertů. Přeji si, aby šéfredaktor Vltavy Petr Fischer zůstal při své práci a byla mu obnovena smlouva.

Vltavu poslouchám denně, již několik let. Cením si ji pro hudební i diskuzní dramaturgii. Vážím si redakce, že si za svým názorem stojí a nepadá na kolena pod hloupou kritikou, která nezná kontext.

Vltava je spolu s ČRo Plus mojí nejoblíbenější stanicí Českého rozhlasu. Petr Fischer má rozsáhlé kulturní povědomí, umí důležitá společenská témata zasazovat do širšího kontextu, má schopnost vést a zprostředkovávat dialog mezi různými myšlenkovými světy.

Ráno bez Mozaiky si snad již nedovedu ani představit, stejně tak úterní podvečer bez Přímé linky s Rudy Linkou, bez Vltavy bych nepoznala Planetu jazzem posetou, Jazzofon Petra Zvoníčka, osudy celé řady zajímavých osobností a spoustu dalšího, Vltava je nejlepší!

Velice si vážím práce Petra Fischera - jeho pořady a články neuspávají, ale naopak vyzývají k vlastnímu přemýšlení a k hledání vlastního postoje. Co chtít víc?

Nakreslil mi bílou křídou na záda kruh čert
Nakreslil mi ještě jeden udělal si ze mě terč

Šéfredaktor Petr Fischer musí zpátky na své místo na Vltavu. Jinak si už do smrti smrťoucí nepustím Český rozhlas! Chováte se jako Vasiľ Biľak!

Český rozhlas Vltava se pod novým vedením demokratizuje, je mnohem otevřenější novým tématům a je tedy mnohem relevantnější pro dnešní dobu. To platí mimochodem i o tématech hudebních.

Vltavu poslouchám od dětství, především v době dospívání byla mým denním chlebem, i dnes s k Vltavě stále vracím. Počítám, že tomu tak bude do smrti smrťoucí. Nejkrásnějším svátkem pro mě bylo pozvání do Vizitky.

Vltava je v současném neposlouchatelném komerčním rybníku jedinečným ostrovem kvalitní kultury, prosím neberte nám jej! 

Stanice Vltava hraje mezi jinými rozhlasovými stanicemi nezastupitelnou roli. Prostřednictvím pořadů připravovaných fundovanými a zasvěcenými lidmi své posluchače, nejen baví, ale i vzdělává - "zkulturňuje".

Vltavu poslouchám přes deset let, před pár lety mě to trochu přestávalo bavit, ale s novým rozvržením pořadů mám znovu pocit, že se opravdu něco dozvídám. Hlavně mám pocit, že to moderátory skutečně baví a ten pocit je přenositelný.

Myslím, že je třeba nepravostem čelit dřív, než se stanou normou. Důvěra v Radu ČRo by se mohla stát diskutabilní. Jsem rád, že posluchači začínají mít o ČRo zájem a jsou ochotni ho bránit.

Jsem dlouholetým posluchačem radia Vltava a tak jsem její nový koncept očekával s obavou, ale musím konstatovat s velkou radostí, že programové složení a dramaturgie jednotlivých pořadů se dle mého názoru velmi zlepšila!

Rostl a srostl, a možná i duchovně vzrostl s touto hlubokou, bohatě pestrou a barevnou stanicí, s širokým rozletem, po celá má léta.

Přesně vystihuje, co si myslím i já. Jsem generace Rádia 1 a Vltava mě s přibývajícím věkem velmi zajímá. Moc jí fandím!

Vltavu jsem před lety musel přestat poslouchat - hudbu si pouštím sám a úroveň většiny kulturní a především hudební publicistiky byla pod psa, člověka to jen nazlobilo. Před rokem se situace začala obracet k lepšímu a je znát, že se Vltava opět stává stanicí, kterou lze brát vážně takřka beze zbytku.

Dříve jsem ve vltavském vysílání nacházel jen roztroušené ostrůvky (Čajovna). Nyní se mezi nimi mohu procházet (ArtCafé, Reflexe: Film! / Literatura! / Divadlo!, Současná hra / povídka, Radiodokument ...) Skvělá práce! Děkuji.

Od nástupu Petra Fishera do vedení stanice Vltava si vybrané pořady stahuji mnohem častěji než dříve, neboť se i díky němu Vltava proměnila z konzervujícího proudu nekrologů v místo, kde se kromě skvělé hudby dostává prostor pro zamyšlení nad tím, co a jak jsme s to převzít z naší kulturní a politické tradice, a v čem je naopak její dogmatismus.

Vltavu jsem začala pravidelně poslouchat teprve před půl rokem.. Děkuji šéfredaktorovi a všem, kdo pro mě ty chytré, rozmanité a inspirující pořady vytvářejí.

Stanice Vltava je skvělá, poslouchám ji denně a i po změně schématu jsem si velmi rychle přivykl i když již patřím ke staré generaci - jsem velmi spokojen !!!

Posloucháme Vltavu každý den a jsme velmi spokojeni, to se o mnoha institucích v tomto státu opravdu nedá říci, je to stanice kultivující prostředí české společnosti a kreativní, v českém mediálním prostředí nemá srovnání.

Podle mne paradoxně si pan ředitel Zavoral laxním přístupem a vytvářením napětí a nejistoty okolo dosavadního ředitele a bezesporu osobnosti Petra Fischera říká spíše on, aby byl ve své funkci vyměněn někým jiným, kdo ví, že se programová politika netvoří ze dne na den.

Oceňuji velmi umnou vyváženost současné Vltavy v respektu k tradici a otevřenost k současným poctivě hledajícím dilům.

Chci připojit podpis k této výzvě a podpořit tak moji oblíbenou stanici. Vltava je mým společníkem už léta, Petr Fišer ji vtiskl modernější, přitažlivou tvář. Je smutné, že je nutné bránit jedinečnost a nezpochybnitelnou kvalitu.

Stanice Vltava je jedinou rozhlasovou stanicí, kterou pravidelně poslouchám, a jediným důvodem, proč platím rozhlasový poplatek.

Ráda poslouchám Vltavu hlavně v autě na cestách, a to zejména jazzové příspěvky, alternativní scénu a příběhy. Zprávy na Vltavě jsou jediné, které si lze vyslechnout bez zbytečných emocí. Vltava je u nás zkrátka výjimečná stanice.

Stanice Vltava je vzácnou a drahocennou výjimkou v rozhlasovém éteru a k jejímu vedení by se měli vyjadřovat kompetentní zástupci široké kulturní obce.

Petr Fischer v pozici šéfredaktora udělal z Vltavy skvělou poslouchatelnou stanici. Jeho dovolání by bylo nesprávným krokem, za kterým jsou jistě politické důvody.

Rádio Vltava představuje zcela výjimečný příspěvek k zprostředkování mnohostrannosti kulturního prostředí v České republice a ve světě. Nabízí nejen vnímat rozmanitost, kultivovat toleranci, rozvíjet kritický postoj z kulturního prožitku, ale dokonce si svůj prožitek i užít.

Jako dlouholetý posluchač stanice Vltava velmi oceňuji většinu změn v jejím profilu, které jsem zaznamenal v posledním roce, za působení Petra Fischera.

Přeji sílu a úspěch při obhajobě Vltavy i ostatních stanic Českého rozhlasu proti nekvalifikovaným útokům z rozličných, bohužel i de lege kvalifikovaných míst. Vzhledem k pokračujícímu hrubnutí atmosféry a veřejné debaty (nejen) v České republice bude té síly převelice zapotřebí.

ČRo3 Vltava je nenahraditelným zdrojem zdravého kulturního i občanského povědomí v domácím i mezinárodním kontextu. Zvláště v dnešní době stále stoupající vulgarizace a fake news životně důležitým zdrojem. Vltavu potřebujeme.

Velmi si vážím vaší činnosti. O elitách kulturních i jiných opět rozhodují prostí "slušní lidé." Snad je to jen závan dob minulých a nikoliv trend.

Znáte ten nehorázně demagogický slogan, který pouští ve smyčce v jednom nejmenovaném obchodním řetězci o tom, že tam "u nich je svět ještě v pořádku"? Tak tam určitě v pořádku není...

Milá Vltavo! Mám Tě moc ráda a trávím s Tebou krásné chvíle... Zejména když řídím, jsi mi tím nejmilejším společníkem :) Děkuju!

Vltava bez Petra Fischera by ztratila, co v ní budoval a proč ji objevuje stále více posluchačů. Nekonformně a se šarmem odhaluje kulturu a společnost i mladší generaci, než historicky Vltavu kdy poslouchala.

za lidmi na Vltavě. Od dob, co jsem přišla studovat do Prahy (r. 1985), jsem tuto excelentní stanici sledovala a že bylo co: zamyšlení, filozofie, knihy, rozhlasové hry! Všichni ti Melčové, Bezdíčkové, Červinkové, Pellarové, p. Adamcová, p. Bouček, p. Kvíz a Kamen.

Vltava se pod vedením Petra Fischera změnila jedině k lepšímu. Dokázal vybalancovat programovou skladbu mezi konzervativním laděním z minulosti a potřebou oslovit širší spektrum posluchačů. Což se mu vede velmi dobře.

Posloucham Vltavu každý den ráno a kdybych mohl,tak ji poslouchám celý den. Je to snad jediná inteligentní stanice poskytující přehled kulturních událostí společně s kvalitní hudbou. Velmi si cením vkusného projevu redaktorů a jejích hostů.

Vltava je naprosty sperk Ceskeho rozhlasu a vzdy na ni najdu neco zajimaveho, nekomercniho. Vltava je ta prava sluzba verejnosti, kterou od Ceskeho rozhlasu ocekavam.

Zcela souhlasím se zněním dopisu - pan Fischer je nejlepším mužem pro práci, kterou profesionálně naplňuje, den po dni, už po dva roky !

Vltava nikdy nezklame - svou kultivovaností, hloubkou a bohatstvím informací, zájmem o svět i region. Je inspirativní. Je skvělé, že existuje v současné podobě. Její zánik (úpadek, okleštění) by jednoznačně svědčil o úpadku a okleštění českého kulturního prostoru.

Vltavu od nástupu Petra Fischera vnímám jako moderní stanici pro všechny generace, oceňuji zejména experimentální a alternativní pořady.

Takže se prostě máme smířit s tím, že to všechno vezmou do ruk blbci a ti chytří, moudří, vzdělaní, s rozhledem, s hlavou na pravém místě a ne mezi půlkama, ti jim budou sloužit???? Už zase???? Poslouchám Vltavu dlouho, ne že si naposlouchám dva měsíce.

Kvalitních lidí není zrovna moc. A proto se divím, že ti méně kvalitní odvolávají ty kvalitnější. U nás je to ale folklór!

Vltava je ostrůvek kvality v jinak zamořeném mediálním prostoru. Poslouchám denně a moc děkuju všem tvůrcům, v každé sekci si najdu, co mě zajímá, jen to nestíhám všechno poslouchat. Díky!

Stanice Vltava je klíčovým médiem pro literaturu. Oceňuji jak výběr knih a autorů, jimž se různé pořady věnují (objevují i v českém prostředí méně známá jména a díla), tak způsob prezentace, který není pouhým zprostředkováním, ale kritickým ošetřením s důrazem na souvislosti.

Poslouchám Vltavu pravidelně a patří to k mé duševní inspiraci a výživě a rozhodně si ji nechci nechat vzít a rozhodně nechci pasivně přihlížet, že by se mohla měnit ve směru k nesvobodě a službě hlouposti.

Vltava pod vedením p. Fischera se naopak posunula od celodenních vídeňských valčíků směrem k otevřenějším a svěžejším programům s citem k historii a rázu stanice.

Možná se Vltava nelíbí panu Kňourkovi a jemu podobným, ale těmto lidem by pan generální ředitel neměl podléhat. Vltava je na správné cestě a Petr Fischer na tom mám velkou zásluhu.

Vize P. Fischera, jak proměnit Vltavu, byla odvážná a sám jsem jí zpočátku příliš nedůvěřoval. O to víc si jí dnes vážím. P. Fischer do puntíku splnil, co se od něj čekalo. Důvody neprodloužení jeho smlouvy, které uvádí R. Zavoral, jsou naprosto nesmyslné.

Domnívám se - z pozice dlouhodobého a obyčejného posluchače Vltavy - že se stanice Vltava za vedení Petrem Fischerem výrazně kvalitativně posunula k dobrému, což vez zkratce znamená, že je pro mne zajímavější a "poslechu hodnější".

Ředitel Českého rozhlasu Petr Fischer míří na post ministra kultury ČR. Muž žijící na vesnici, se cítí díky rozhlasu, internetu a Fischerovi většinu dne krásně.

Aktuální podoba vysílání ČRo Vltava mě přesvědčila nejen o tom, že má cenu poslouchat tuto stanici - přesvědčila mě obecně o tom, že má cenu poslouchat rozhlas, a dokonce se jí daří mě postupně přivádět k vážné hudbě (což je v mém osobním případě asi nejpozoruhodnější přínos).

Nepovažuju se za posluchače ČRo. Ale přijde mi skandální výpověď u tak důležité pozice s tak vágním a nekompetentním zdůvodněním. Celá ta kauza naznačuje, že to není Petr Fischer, kdo špatně dělá svou práci, a kdo na svou pozici nestačí.

Jakožto mladý posluchač (ročník 1986) stanice ČR Vltava plně podporuji způsob, jakým tuto stanici pan Petr Fischer vedl a rozvíjel. Pod jeho vedením se i pro mě stala Vltava atraktivním médiem, které na poli současné kultury zanechávalo srozumitelnou stopu, a které proto má smysl sledovat.

Vltava pod vedením Petra Fischera je SUPER! Sice jsem si chvíli musela zvykat na její nový formát, ale po necelém roce beru zpět veškeré své výhrady. Je to vždycky trochu bolestné, když vám změní to, co máte rádi...

Vltava za vedení Petra Fischera konečně ztratila svůj uspávací charakter. U současné Vltavy konečně neklimbám! Vydala se náročnou hledačskou cestou, nebojí se konfrontace, provokace ani humoru. Je suis Vltava, je suis Porno na Vltavě!

Nesouhlasím ze způsobem neprodloužení smlouvy šéfredaktora stanice Vltava. Když už bude správní rada navrhovat někoho nového, měla by to být nekompromisní a důvěryhodná osobnost, která se dovede zasadit za svobodná veřejnoprávní média proti všem.

Pod vedením Petra Fischera se z Vltavy stala pulsující moderní kulturní stanice, která má unikátní roli ve veřejném prostoru. Odchod Petra Fischera je pro mě naprosto nepochopitelný a důvody uvedené v tiskové zprávě považuji za nedostačující.

Spousta zde podepsanych lidi dokazuje, ze Vltava funguje, ma smysl a potrebujeme ji, zejmena jako protivahu k zaneradenemu verejnemu prostoru, kde se produciruji utrzeni ze retezu.

Neprodloužení smlouvy šéfredaktoru ČR Vltava Fischerovi nechápu, pozvedl tuto stanici a skvělým PR propagoval její program.

Je pozoruhodné a zároveň příznačné, že v rozhlase, kde mohou pracovat i pochybné charaktery třeba typu pana Petra Žantovského, a pravidelně se tam objevují i příspěvky sotva středoškolské úrovně (např. od paní Calibaby), tak dámám a pánům radním přesto nejvíc vadí právě stanice Vltava a její šéfredaktor.

Nesouhlasím s odvoláním Petra Fischera z funkce šéfredaktora Vltavy. Za rok se nemůže jen tak něco změnit. Vždy je třeba čas, aspoň 5 let. Navíc sledovat poslechovost je mor, na který rozhlas doplatí.

Pane řediteli, je tak smutné, že se zbavujete Petra Fischera, zjevně fundovaného inteligentního, bystrého a hlubokomyslícího citlivého člověka, vynikajícího redaktora!

Stanice Vltava je jednou z mých oblíbených stanic Českého rozhlasu. V posledním roce se kvalita pořadů významně zlepšuje.

Nerad bych zazil obnovovani radia Svobodna Evropa a ani pokoutne domaci cteni z knih Ve kterych autor pouzije sproste slovo. Vltava je kvalitni stanice, ktera ma nezastupilne misto na kulturni mape CR.

Petr Fischer je skvely cesky intelektual s obrovskym rozhledem a urcite udelal z Vltavy stanici, ktera se probrala z kulturni nicoty, kde se adorovala jen krasna klasicka hudba. Personalni politika CRO vzdy byla ovlivnena nepotismem, strachem a banalitou prumernosti.

Vltavu poslouchám denně, oceňuji odvážnou dramaturgii a zejména nonkonformní a alternativní pořady, vysílané jedině na Vltavě! Neprodloužení smlouvy je smutnou záležitostí nejen pro všechny, co Vltavu brzy ráno zapínají a pozdě v noci vypínají, ale i pro všechny úžasné tvůrce.

Neposlouchám kvůli pracovnímu vytížení rozhlas často, ale pokud mohu a mám zrovna čas, tak stanice Vltava je jediná stanice, kterou volím.

Vltavu posloucham pravidelne posledni rok a pul a jsem nadsena z jejiho programu. Pana Petra Fisera si velice vazim a jeho nadhled a otevrenost jej cini vyjimecnou osobnosti, ktera posouva kulturni a celospolecenske povedomi nas obcanu CR.

Vltavu poslouchám již více než 20 let. Za poslední rok jsem ji však dokázal poslouchat čím dál více, aniž bych musel v určitý okamžik přeladit na jiný kanál.

Naprosty souhlas. Preji si narocne porady! Soucasne vysilani je 100% (povrchnejsi mne osobne pripadaji nekdy respondenti ArtCafe, ale budiz). Merit poslechovost nema vubec zadny vyznam.

Vltava se pod vedením Petra Fischera stala poslouchatelnou po celý den, aniž by posluchač klesl pod náporem smyčců (nic proti nim). On a jeho kolegové proměnili Vltavu ve stanici pro všechny, kteří se chtějí dozvědět víc - a to nejen o hudbě.

Vltava je to jediné, co poslouchám. Stala se pro mne nepostradatelnou. Za vedení Petra Fischera se její kvalita ještě o mnoho zlepšila. Bože, jak jsem se z toho radovala. Z nastalé situace jsem upřimně zděšena.

Velmi oceňuji, jak se Vltava pod vedením pana Fischera proměnila, stala se živou stanicí, které se daří zachycovat a reflektovat aktuální dění v kultuře a ve všech oblastech umění. Neporozuměl jsem vůbec důvodům, proč byl pan Fischer odvolán.

Vltava je exkluzivní dárek, který jsem dostala k nástupu do důchodu. S panem Lukášem Hurníkem jsem absolvovala „předmaturitní opakování“. S panem Petrem Fischerem jsem si zopakovala zkušenost, kterou jsem udělala po nástupu na vysokou školu – potřebu většího soustředění a samostudiem do hloubky tématu.

Šiřte! Podpisujte! Pokud se nahlas neozveme, proč by Vltavu trošku nezmáčkli? Jen zkouší, kam až můžou, než narazí. Pokud nenarazí, pojede se zas o kousek dál.

Jsem dlouholetý posluchač Vltavy. Tato stanice je lepší a lepší. Prosím pana ředitele Zavorala, aby ztracenou důvěru v pana Petra Fischera rychle opět nalezl. Na úroveň stanice Vltava můžete být, pane řediteli Zavorale, hrdý.

Je nepřípustné, aby opět komunisté byli jediní, kdo drží tuto vládu, a jak vidět komunistická rakovina a komunistické způsoby se dostaly nejen na Hrad, ale i do médií.

Vltava je můj pohled pootevřenými dveřmi do jiného světa. Světa často nesrozumitelného, ale přesto přitažlivého a krásného. Starý pant dveří sem tam zaskřípe, ale nemůžu se ubránit pocitu, že se dveře pokaždé pootevřou o kousek víc.

Jsa věrným posluchačem stanice Vltava, oceňuji vývoj, který byl po dobu působení pana Fischera patrný. Uznávám právo nadřízeného ovlivňovat a řídit složení svého týmu, ale odsuzuji, pokud své kroky obhajuje vylhanými argumenty.

Jsem dlouholetá posluchačka Vltavy, s Vltavou vstávám a často trávím celý den i večer. Nová skladba pravidelných pořadů přináší mnoho zajímavých podnětů, pořady jsou svěží, mnohdy aktuální a inspirující.

Nedávno bylo v rozhlase zrušeno pracovní místo mému kamarádovi, redaktorovi Miloši Doležalovi. Býval jedním z lidí, kteří upevňovali svou kvalitou a přítomností v éteru důvěrný vztah lidí k radiu a k Vltavě obzvlášť.

Informaci o neprodloužení smlouvy šéfredaktorovi stanice Vltava Petru Fischerovi jsem přijal se zděšením. Panu šéfredaktorovi a celé stanici vyjadřuji svou maximální podporu. A vedení rozhlasu moc prosím, aby nepřekáželo svobodným a kriticky myslícím lidem v práci.

Vlny a vlnky Vltavy jsou v té nezměrné záplavě banalit a nevkusného humoru produkované "populárními stanicemi" živou vodou, ze které se člověk může kdykoliv bez obav napít a čerpat inspiraci.

Děkuji VLTAVĚ za její vysílání, posloucháme ji denně. Držím palce všem odvážným, co se nebojí stát za sebou samým - v tomto případě Petru Fischerovi a jeho kolegům z redakce. Je třeba nebát se a neuhýbat.

Nesmírně se vážím práce pana Fischera a celého týmu stanice. Plně se ztotožňuji s názory ve výše uvedeném dopise. Věřím, že bude přihlédnuto k názorům posluchačů i významných osobností celé naší společnosti.

Nejsem skalní posluchač, ale ten z nové denní tisícovky, která - jak vidět - nebyla důležitější než "ztráta důvěry".

Vltava je vynikající rozhlasová stanice. Poslouchám téměř jenom ji a jsem přesvědčený, že se v posledních letech výrazně zlepšila v tom smyslu, že je živější i životnější, sleduje aktuální umělecké a společenské dění a že to, co dělá, dělá kvalitně a nepodbízivě.

Kauza Vltava je testem, nakolik veřejnosti nevadí necitlivé a neopodstatněné zásahy do veřejnoprávních médií. Po Vltavě mohou následovat další.

Jsem otřesena jednáním gen. ředitele Zavorala. Jde proti nezavislosti veřejnoprávní instituce. Vychází vstříc nedemokratickým principům, opírá se o bývalé estébáky a ničí svobodné vyjadřování. Jde z toho strach.

Mám ráda poslech Vltavy, tak jak je poslední rok nastaven. Vše perfektně sedí. Redaktoři skvělí. Spíše se děsím toho, že by se Vltava snažila získat více posluchačů tím, že by volila odlehčenější obsah.

Velmi mě zamrzela zpráva o odsunutí Petra Fischera na vedlejší kolej. Vltavu jsem začal intenzivně poslouchat právě pod jeho vedením, protože mě zaujala kreativita a touha po kvalitě.

Vltava v našem éteru naprosto vyčnívá, šíří kulturu a kulturnost obecně, stačí prakticky kdykoliv pustit a zaposlouchat se. Přínos Petra Fischera je evidentní. Dokázal, jak avizoval, že na Vltavě má vedle hudby své místo i slovo.

Vltavu poslouchám rád. Chci podpořit pana Petra Fischera, s jehož prací jsem jako posluchač spokojen. Doufám, že kompetence pro tentokrát zvítězí nad tím, co se mi jeví jako podlá pomsta.

Když jsme na chalupĕ, dvorem zní Vltava. Vždy se na to velmi těšíme. Jediná smysluplná stanice. Čekali jsme, že to bude někomu vadit. 

Jsem dlouholetá posluchačka stanice Vltava a hluboce nesouhlasím s odvoláním p. Fischera, zejména způsobem, jakým to bylo provedeno. Za této situace jsem připravena vzdát se poslechu rozhlasu a přestat platit koncesionářské poplatky.

Jako veřejnoprávní médium byste měli přihlížet k názoru veřejnosti, pokud nějaký má. A tenhle je snad dost zřetelný na to, aby nebyl ignorován.

Jakožto čerstvý třicátník pravidelně poslouchající Vltavu zhruba 4 roky mohu jen stěží uvěřit, že z důvodů pro neprodloužení smlouvy Petru Fischerovi, které oznámil Jiří Hošna, má nezpochybnitelný faktický základ jiný než ztráta důvěry.

Poslouchám pouze stanici Vltava a musím konstatovat, že po nástupu pana Petra Fischera došlo k jejímu programovému zlepšení.

Jsem ráda, že nám všechna výročí již končícího roku připomněla, že lež nakonec vždycky vyjde najevo ve své obludné nahotě. A není to nikdy nic příjemného pro ty, co lež šíří. 

Kauzu kampaně proti Petru Fischerovi jsem bohužel zaznamenal až teď, když už je šéfredaktor vyhozen. A nevěřím svým uším! Ze všech souvislostí kauzy je zřejmé, že důvody pro odvolání jsou čistě účelové a zpolitizované, a argumenty krajně manipulativní.

Rada ČRo po nástupu současného ředitele působí jako paleokonzervativní a populistická nátlaková skupina. Mezi jejími členy svou nestoudností vyniká radní Kňourek, nominovaný za hnutí ANO, ale určitě není sám. Předsedkyně Rady sehrává podobně negativní úlohu.

Generální ředitel a Rada Českého rozhlasu vytváří svými rozhodnutími zmatečné a nedůvěryhodné pracovní prostředí. Podporou Petra Fischera vyjadřuji nesouhlas s řízením veřejnoprávní instituce na základě vrtochů moci.

Vltava je pro mě nejen kulturním zpravodajstvím, ale kulturní oázou, vekteré mohu potkat spřízněné duše a dopřát si drobná zastavení během všedního i svátečního dne. 

Děkuji Vltavě za to, že mě baví a vzdělává každý den. Je to snadno dostupný zdroj inspirace, jakých je málo. Ať její duch vzkvétá a nesrazí ho totalitní manýry ! Za poslední rok a půl se Vltava rozkošatěla...

Další články...

Podporují nás