v Ubíjejícím začarovaném kruhu Nevědomosti a Nevůle
jak Najít cestu Ven? Východisko?

je Možné je Třeba je Nutné vyvolat k životu Kulturní Vědomí
probudit Společenské Komunitní Vědomí, včetně Veřejného Mínění
znovu navázat na duchovní obsahy
"začarovaný kruh Nepochopení, ignorace, slepé Loayality! parazitace!"
v Situaci merkantilisticko-monetaristické Manipulace uplatňované politickou Vůlí (více Nevolí! cynismem!) přísluší Odpovídajícím způsobem Projevit vůli kulturní, probudit Lidskost člověka, společnosti. chápete?  
na Místo kolaborace re-humanizovat veřejné Mínění, zejména Uvnitř
-instinkt-intuice-imaginace-to si Psal Kandinskij s Schönbergem...
Signály Dorozumění! Transcendence ...
!podnět je impulsem ne k Rozvratu...k aktivnímu Spolupůsobení Povstání Niternému i Fyzickému!!

Mojmír Pukl, architekt

Podporují nás