Z poslechu stanice a veřejných vystoupení šéfredaktora pana Petra Fischera soudím, že je zcela v zájmu veřejnosti, aby nadále vykonával svoji funkci. 

Richard Broschardt

Podporují nás