Velmi ráda tuto stanici poslouchám. 

Mirka Kynclová
důchodce

Podporují nás