Vltavu poslouchám už mnoho let a chtěl bych vyjádřit svou podporu současnému řediteli Petru Fischerovi.

Filip Dobrovolný
ředitel Střední ScioŠkoly

Podporují nás