Prosím o zachování rozhlasové stanice Vltava jako vklad české kulturnosti.

Veronika Horejšová
učitelka

Podporují nás