Český rozhlas Vltava se pod novým vedením demokratizuje, je mnohem otevřenější novým tématům a je tedy mnohem relevantnější pro dnešní dobu. To platí mimochodem i o tématech hudebních.

Karla Hartl
editorka

Podporují nás