Rádio Vltava představuje zcela výjimečný příspěvek k zprostředkování mnohostrannosti kulturního prostředí v České republice a ve světě. Nabízí nejen vnímat rozmanitost, kultivovat toleranci, rozvíjet kritický postoj z kulturního prožitku, ale dokonce si svůj prožitek i užít.

Pokud je nějaký model kulturního média ve veřejném zájmu, pak je to právě model Vltavy. Zachovejme tento model pro náš vlastní budoucí prospěch.

Alice Koubová
vědecká pracovnice, lektorka AMU

Podporují nás