Jako dlouholetý posluchač stanice Vltava velmi oceňuji většinu změn v jejím profilu, které jsem zaznamenal v posledním roce, za působení Petra Fischera.

Program je živější, nepochybně atraktivnější i pro mladší generaci a oslovuje nás posluchače aktuálními tématy, aniž by zanedbával tradiční klasickou hudební složku. Těším se na pokračování nastoleného trendu po vedením Petra Fischera a jeho týmu.

Přemysl Konečný
obchodní manažer

Podporují nás