Jediné médium, které má v naší domácnosti své výsadní místo, je rozhlasová stanice Vltava. Zapínáme ji s probuzením a vypínáme, když jdeme spát. Život bez Vltavy si nechceme ani představovat...S její současnou podobou jsme naprosto spokojeni.

Stane-li se z ní, byť jen částečně, komercionalizované rádio, nastane u nás doma ticho...

Kristýna Pítrová
zástupce kastelána

Podporují nás