Stanice Vltava je klíčovým médiem pro literaturu. Oceňuji jak výběr knih a autorů, jimž se různé pořady věnují (objevují i v českém prostředí méně známá jména a díla), tak způsob prezentace, který není pouhým zprostředkováním, ale kritickým ošetřením s důrazem na souvislosti.

Andrea Slováková
nakladatelka

Podporují nás