Vltava pod vedením p. Fischera se naopak posunula od celodenních vídeňských valčíků směrem k otevřenějším a svěžejším programům s citem k historii a rázu stanice.

Nově na Vltavě začali vystupovat a mít programy mladí a současní tvůrci, kteří dramaturgicky zcela zapadali do pojetí Vltavy, a zároveň jejich věkový průměr nebyl kolem 70 let. Vltava je stanicí, která reaguje na odlišné potřeby posluchačů. A nechcete-li tuto stanici zničit a rozbořit, není dle mého názoru možné za tak krátkou dobu, jakou měl p. Fischer, k dispozici zvyšovat a rozšiřovat cílovou skupinu u tak specifické stanice jako je Vltava. Důvody k vyhození proto vnímám jako netransparentní a vlastně i jako chybné manažerské rozhodnutí, výsledek špatné interní komunikace vedení ČRo směrem k zaměstnancům, ale i komunikace vnější. Veřejná instituce jako je ČRo není soukromá tovární hala, kde je možné uplatňovat podobné manažerské postupy,

Veronika Klempová
OSVČ

Podporují nás