Domnívám se - z pozice dlouhodobého a obyčejného posluchače Vltavy - že se stanice Vltava za vedení Petrem Fischerem výrazně kvalitativně posunula k dobrému, což vez zkratce znamená, že je pro mne zajímavější a "poslechu hodnější".

Jsem toho názoru, že by se vedení Českého rozhlasu mělo rozhodovat zejména na základě kvalitativní analýzy, spíše než té kvantitativní (která je mimochodem rovněž ku prospěchu P. Fischera). Z těchto důvodů skutečně vnímám neprodloužení smlouvy Petru Fischerovi jako manažerské pochybení ředitele, protože:
1) nese prvky osobní antipatie vůči P. Fischerovi;
2) jeho rozhodnutí s velkou pravděpodobností povede k jistému marnění veřejných zdrojů, za které by posluchači měli "dostávat" kvalitu, ta je v osobě P. Fischera nezpochybnitelná a Český rozhlas jí nebude disponovat.
Na závěr se tedy jen rétoricky zeptám: má ředitel Českého rozhlasu za Petra Fischera adekvátní náhradu? Neměl by Český rozhlas uvažovat naopak a zaměstnance typu Petra Fischera se snažit udržet?

Václav Sebera
univerzitní učitel, výzkumník

Podporují nás