Neprodloužení smlouvy šéfredaktoru ČR Vltava Fischerovi nechápu, pozvedl tuto stanici a skvělým PR propagoval její program.

Filip Stuna
IT konzultant

Podporují nás