Je to věčný boj s čecháčky a polovzdělaností...

Kristián Suda
dramaturg

Podporují nás