Velmi oceňuji, jak se Vltava pod vedením pana Fischera proměnila, stala se živou stanicí, které se daří zachycovat a reflektovat aktuální dění v kultuře a ve všech oblastech umění. Neporozuměl jsem vůbec důvodům, proč byl pan Fischer odvolán.

Může to prosím generální ředitel konkrétně (!) vysvětlit? (Ztrátu důvěry znám z dob bolševiků.) A co na to rozhlasová rada a "velká" rada?

Jaroslav Provazník
pedagog Divadelní fakulty AMU

Podporují nás