Nedovolte, aby schopný člověk byl umlčen a zneškodněn několika tupci!

Jana Veselá
pediatr ve výslužbě

Podporují nás