Vltava je pramenem inteligence a kultury, Vltava je hrází před pokleslostí a podbízivostí. Vltava je ostrovem svobody a humanismu. Vltava je přístavem, kde zakotví lidé, kteří hledají podnětné myšlenky.

Za říční námořníky

Jan Hřebejk
režisér

Podporují nás