Jakožto čerstvý třicátník pravidelně poslouchající Vltavu zhruba 4 roky mohu jen stěží uvěřit, že z důvodů pro neprodloužení smlouvy Petru Fischerovi, které oznámil Jiří Hošna, má nezpochybnitelný faktický základ jiný než ztráta důvěry.

Takto vágní zdůvodnění personální změny, která po pouhém roce ohrožuje započatou koncepční změnu instituce vytvářející prostor pro setkávání a střetávání kulturní tvorby napříč odvětvími, může za dostatečné považovat snad jen osoba značně nekompetentní. Studií, ze kterých vyplývá, že větším kulturním institucím období permanentní reorganizace nesvědčí, si i nedouk já vybavuji více, například text Petra Szczepanika zabývající se formováním produkčních skupin ve znárodněném studiu Barrandov (nakonec to vyšlo v knize Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970). A platí-li, že institucím typu Vltavy taková období nesvědčí, mělo by zodpovědné vedení přistupovat k podobným změnám pouze na základě mnohem závažnějších argumentů, než byly uvedeny.

Martin Kubina
překladatel - skladník

Podporují nás