Vltava je exkluzivní dárek, který jsem dostala k nástupu do důchodu. S panem Lukášem Hurníkem jsem absolvovala „předmaturitní opakování“. S panem Petrem Fischerem jsem si zopakovala zkušenost, kterou jsem udělala po nástupu na vysokou školu – potřebu většího soustředění a samostudiem do hloubky tématu.

Poslechem Osudů si uvědomuji, jak blízké je vnímání techniků i kumštýřů. V obou kategoriích je rozhodující osobní přístup a KVALITA. Matematiku mi na vysoké škole přednášel středoškolský profesor František Navara (*1900). Naučil mě matematiku milovat, vysokou matematiku, kterou jsme aplikovali v praktickém využití. KVANTITA je číselný znak, o kvalitě neříká nic. Ale o výsledcích práce kvapné a liché kvality pak čteme v denním tisku – padající mosty, nevyhovující dálnice, povodně… promrhané peníze, často velké materiální škody i lidské oběti. A původní čísla vypadala přece tak impozantně! 
Domnívám se, že šéfredaktor Petr Fischer by měl pokračovat v započaté práci. 

Krista Afengová
stavební inženýr

Podporují nás