Vltava je vynikající rozhlasová stanice. Poslouchám téměř jenom ji a jsem přesvědčený, že se v posledních letech výrazně zlepšila v tom smyslu, že je živější i životnější, sleduje aktuální umělecké a společenské dění a že to, co dělá, dělá kvalitně a nepodbízivě.

Byl bych opravdu rád, kdyby takto profilovaná pokračovala i nadále. Přirozeně předpokládám, že na pozitivní proměně Vltavy má vedle všech redaktorů a pracovníků stanice značnou zásluhu i dosavadní ředitel Petr Fischer. Nerad bych byl svědkem dalších obludných "normalizačních" akcí typu "pornografie na Vltavě", jak je předvedla Rada a spolu s ní i generální ředitel Zavoral, a bohužel se nabízí otázka, zda aktuální neprodloužení smlouvy P. Fischerovi není rovněž z této kategorie.

Jiří Chocholoušek
učitel

Podporují nás