Generální ředitel a Rada Českého rozhlasu vytváří svými rozhodnutími zmatečné a nedůvěryhodné pracovní prostředí. Podporou Petra Fischera vyjadřuji nesouhlas s řízením veřejnoprávní instituce na základě vrtochů moci.

Ondřej Šebestík
externí redaktor Radia Wave

Podporují nás