Se stanicí Vltava jsme vyrostli a stále ji posloucháme. Je to jistota, oáza, jedna z mála stanic, nezanesená reklamami, kde je možno ještě nerušeně vyslechnout literární a dramatická díla, klasickou i moderní hudbu, kde se váha přikládá obsahu i kráse a dokonalému provedení mluveného slova či hudby.

Tato stanice vzdělává i vychovává – a přitom i baví, ne však povrchně, protože není poplatná žádným trendům. Kontinuálně informuje o novinkách v kultuře, věnuje se analýze a kritice uměleckých děl, vysílá rozhovory s tvůrci, uveřejňuje vzácná svědectví významných osobností o době dnešní i minulé… Udržuje v lidech vědomí souvislostí a nadčasových hodnot, což má právě v dnešní době obrovský význam.    

Hana Burešová
režisérka

Štěpán Otčenášek                                    
režisér

 

Podporují nás