Vltavu považuji za důležitý kulturní proud, který je důležité udržovat, podporovat, čistit, obnovovat a nechat proudit.

Dora Bouzková
divadelník

Podporují nás