Média veřejné služby "slouží" občanům tím, že budují prostor svobodného vyjádření, kde se setkávají veřejné politiky, kolektivní zájmy a soukromé názory. Úloha editora a moderátora, kterou Petr Fischer na Vltavě přijal a skvěle naplňuje, je proto nezastupitelná a obtížná.

Sociální sítě cenzurují mechanicky, soukromá média se mohou dostávat pod tlak vlastníků, anebo diktát ziskovosti. Proto, aby byl veřejný mediální prostor otevřený a debata věcná, nutně potřebujeme profesionální mediátory, kteří musí mít pro svoji práci svobodu. Když ji nebudou mít oni, omezí se tím svoboda vyjádření veřejnosti. Poslouchejme je, klaďme jim otázky. Odsuzujme je jen na základě toho, komu prostor neposkytují, to je pro mě kritérium důvěry. Novinářské profesionály, jako je Petr Fischer by měl zodpovědný státní úředník hýčkat a otevřeně podporovat a ne rádoby moralisticky kárat.

Vít Havránek
historik, kurátor výstav

Podporují nás