Pokud připustíme, aby sílící útoky proti stanici Vltava, ale obecně také proti ostatním veřejnoprávním mediálním institucím, naplnily svoji myšlenkovou podstatu, přijdeme tak nejen o možnost prezentace umění nezávislého na stoprocentním pokrytí reklamou, jako je tomu u soukromých stanic, ale přeneseně také o možnost nezávislého a svobodného myšlení.

Možnost tvorby a prezentace avantgardních uměleckých proudů je základním kamenem každého zdravého uměleckého vývoje. Tvorba, která teprve objevuje nové umělecké postupy, je ze své podstaty komerčně méně úspěšná než ta, která využívá již mnohokrát ověřených principů. Menšinovost a "elitářství" je paradoxně právě to, co bývá pro mnohé kritiky vděčným argumentem, a přitom zapomínají, že každý umělec začínal někdy "v garáži", a že jistě i on má za sebou méně úspěšné roky kariéry a objevování vlastního stylu. Nikdo nikomu přece nebrání stát se spolu s ostatními posluchači vyznávajícími menšinové umění členem stejné "elity", neboť rozhlasové vlny jsou zde pro každého. Zamezení možnosti experimentovat a uvádět na veřejnost díla založená na neověřených a neotřelých schématech se tak zákonitě, i když v časovém zpoždění, dotknou nejen fanoušků menšinových žánrů, ale i konzumentů mainstreamových médií. To už však, bohužel, nebude existovat důvod k pokusu nějak to změnit. Role veřejnoprávních médií je v moderní společnosti nezpochybnitelná.

Petr Wajsar
skladatel

Podporují nás