Jsem přesvědčen, že Petr Fischer je plně kompetentním člověkem na svém místě a že pro jeho odvolání neexistují jiné důvody než ubohé.

Milan Ohnisko
básník a redaktor

Podporují nás