Já doufám, že mně i mým potomkům jednou někdo srozumitelně vysvětlí, proč naše česká společnost systematicky zpochybňuje především ty lidi, kteří ji ve svém oboru posunují dopředu a jejichž vědění je vysoko nad českým průměrem. A proč zpochybňování těchto výrazných jedinců začíná vždy v kultuře a vědě.

A proč jeden krok dopředu vzápětí dorovnají dva kroky zpátky. Za všech režimů, co pamatuju. Vím, že s žádným jedním člověkem stoletá instituce nestojí ani nepadá, ale jako dlouholetý posluchač a dobrovolný propagátor stanice Vltava, vím, že Petr Fischer Vltavu omládl a zároveň nesebral jí její důstojnost a výlučnost mezi ostatními stanicemi. Je to muž na svém místě, který nepotřebuje silná slova a okázalá gesta, aby měnily se pod jeho rukama věci k lepšímu. Nechejte, prosím, Petra Fischera realizovat svou vizi. Vltava je jediná stanice vysílající v českém jazyce, kterou dokážu nepřetržitě poslouchat. Neničte jejího tvůrčího ducha výhrůžkami likvidací.

 

Robert Sedláček
filmový a televizní režisér

 

foto: Karel Cudlín / CinemArt CZ

Podporují nás