V médiích se často pod tlakem různých krizových událostí rozpoutá jakýsi "závod ke dnu", ke stále větší vulgarizaci, netoleranci, emotivnosti. Petr Fischer, kdekoli působil, byl symbolem opačného trendu: úcta k argumentaci, k hledisku druhých, ke komplexnosti události.

Platí to i o jeho působení na stanici Vltava, kde zvedl významně její celkem vždy již velmi dobrou úroveň.

Václav Bělohradský
publicista

Podporují nás