Vltavu dlouhá léta vnímám jako kulturní stanici číslo jedna. Nemálo lidí v mém okolí si stejně jako já váží krásného slova a tónu a řady inspirativních informací, myšlenek a postřehů, s nimiž se na Vltavě setkáváme. Jsem přesvědčen, že takovou stanicí by Vltava měla být i nadále.

Pavel Hoza
pedagog a spisovatel


Podporují nás