Vltava se pod vedením Petra Fishera stala odvážným a přesto přístupným současným veřejnoprávním mediem rozvíjejícím kritické myšlení a kulturní obzory posluchačů (a webových návštěvníků) ve směrech, o kterých jiná média pro jejich složitost opatrnicky mlčí.

Na Vltavě se konečně cítím být posluchačem nepodbízivého a komercí nezcepenělého veřejnoprávního media, ke kterému mohu přistoupit s důvěrou, i když mi nabízí to jiné, nejisté, anebo to, s čím nesouhlasím. Fischer si za svou práci zaslouží stabilní podmínky a explicitní podporu, aby mohl nastavenou koncepci udržet a prohlubit.

Pavel Sterec
výtvarný umělec a vysokoškolský pedagog

Podporují nás