Stanici Vltava denně poslouchám a považuji ji v České republice v nejširším chápání za nejlepší české medium věnované umění a kultuře. Jakékoliv zásahy do její současné podoby - ať již politicky či cenzurně motivované - by byly nešťastné a poškodily by český umělecký a kulturní veřejný prostor.

Petr Oslzlý
rektor JAMU

Podporují nás