Kulturních pořadů, stanic i tiskovin by mělo přibývat, ruku v ruce s tím, jak se (bohudík) tříbí a kultivuje vkus a zájmy vnímavých čtenářů, diváků a posluchačů. Zároveň však (bohužel) poklesá obecná úroveň mnoha našich „vyvolených“, kteří hlásají pravý opak, neboť sami jsou nekultivovaní a netříbení, před otevřeností uzamčení.

Zdena a Václav Fleglovi
emeritní vedoucí Dismanova souboru    

Podporují nás